Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Drugo sredstvo: Blagost i savladavanje bijesa

Neko se ponekad ogriješi o tvoje pravo: obeća pa pronevjeri, ili zakasni, ili te povrijedi jezikom. Potrebno je, kako bi ga pridobio, da posjeduješ razboritost i savladavaš bijes, jer ti imaš cilj kojem želiš stići, i zato je neophodno da lijepo postupiš, a Allah 'azze we dželle pohvaljuje ovu vrstu pozivača u dobro, pa kaže:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

„I oni koji savlađuju bijes i opraštaju ljudima, a Allah voli dobročinitelje.“ 1.

A od Enesa radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Išao sam sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem a na njemu je bila odjeća grubog obruba, pa ga je sustigao beduin i tako ga jako povukao da se ogrtač smaknuo na stranu ramena Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i na njemu se ocrtao rub ogrtača od jačine povlačenja, pa reče: ‘O, Muhammede, naredi da mi se da od Allahovog imetka koji je kod tebe!’; pa se Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem okrenu njemu, nasmiješi i naredi da mu se da.” 2

Ovaj postupak najboljeg stvorenja, neka je na njega najljepši salavat i selam, nije potrebno da ga komentarišemo osim da kažemo ono što je rekao Allah 'azze we dželle opisujući svog poslanika:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

4 jer ti si, zaista, najljepše ćudi

El-Kalem, 4

Treće sredstvo: Velikodušnost u ophođenju

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ukratko opisao osnove ophođenja kojim musliman ulazi u srca ljudi i zarađuje njihovu ljubav i prijateljstvo, pa je rekao: „Allah se smilovao velikodušnom čovjeku, kada prodaje i kada kupuje i kada potražuje“, a u rivajetu „i kada ispunjava.“ 3

Velikodušnost u prodaji je da trgovac ne bude pohlepan, ne pretjerujući u dobiti, niti da bude žestok u ophođenju prema ljudima.

Velikodušnost u kupovini je da kupac bude fleksibilan sa trgovcem, pa da ne pretjeruje u cjenkanju, nego da bude velikodušan, pogotovo ako je kupac bogat, a prodavač puki siromah.

Velikodušnost u potraživanju je npr. kada čovjek traži neko svoje pravo ili dug, da ih traži sa nježnošću i mehkoćom, ili možda da oprosti onome koji je u teškom stanju ili pričeka ga, kao što se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem putem Ebu Hurejre: „Bio je čovjek koji je davao zajam ljudima, pa kada bi vidio čovjeka u teškoj situaciji rekao bi svojim radnicima: ‘Pređite mu preko duga ne bi li i nama Allah prešao.’, pa je Allah prešao (preko njegovih loših djela).“ 4

Velikodušnost u ispunjavanju je ispunjavanje svih obaveza od duga ili prava na najljepši način u dogovoreno vrijeme i pogledaj kako je ušao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem u srce ovog čovjeka čiju je priču naveo imam Buhari u svom Sahihu od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu, koji je rekao: „Došao je neki čovjek Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je od njega zatražio isplatu, te mu se obraćao na grub način, pa su ashabi krenuli prema njemu, a Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Ostavite ga, jer potražilac prava ima pravo na govor,’ pa je rekao: ‘Dajte mu onoliko koliko mu pripada!’ Rekoše: ‘Ne možemo naći osim bolje od njegove!’ Reče: ‘Dajte mu je, doista je najbolji od vas onaj koji najbolje ispunjava.’ Pa je čovjek rekao: ‘Isplatio si mi, Allah ti isplatio.'“ 5

Od velikodušnosti u odnosu prema ljudima je i da ne obračunavaš žestoko one koji su ti uskratili neko tvoje pravo. Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: “Služio sam Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem deset godina, tako mi Allaha nije mi nikada rekao ni: ‘Uf,’ niti mi je rekao za nešto što nisam uradio: ‘Zašto si uradio tako, i zašto nisi ovako.'” 6