Ovo je . dio od 10 u serijalu Kako pridobiti ljude

Duše su stvorene da vole one koji se prema njima lijepo odnose, i da naginju onima koji se trude da ispunjavaju njihove potrebe; i zato se kaže:

Budi dobar prema ljudima, zarobićeš njihova srca *** Doista čovjeka zarobljava dobrota

Najpreči ljudi za pridobijanje su tvoji ukućani i rodbina, i zato je rekao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Najbolji od vas su oni koji su najbolji svojoj porodici, a ja sam od vas najbolji svojoj porodici.” 1 Kada je Aiša radijellahu 'anha bila upitana šta je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem radio, rekla je: „Bio je na usluzi ukućanima, a kada bi nastupio namaz abdestio bi i izašao na namaz.“

Među nama ima onih koji ne obraćaju pažnju na pridobijanje srca najbližih mu ljudi, kao što su njegovi roditelji, žena i rodbina, pa možeš naći njihova srca zarobljena odvratnošću ili mržnjom prema njemu zbog uskraćivanja njihovih prava, i zbog njegove zauzetosti pri ispunjavanju obaveza prema njima.

Isto tako, od vrste ljudi čija srca trebamo pridobiti i kojima pripada prednost nad ostalima su komšije zbog njegovih sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka bude plemenit prema svome komšiji.”2 A koja plemenitost je bolja od pozivanja na uputu i bogobojaznost. Čak kaže Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Neće jedan od vas vjerovati dok ne bude svome bratu, ili je rekao svome komšiji, želio ono što želi sebi.“3 I zato je potrebno da lijepo govorimo sa svojim komšijom, da mu prvi nazovemo selam i obiđemo ga u bolesti, i da ga potičemo na sabur u iskušenju, da mu čestitamo u veselju i pređemo preko njegovih grešaka, da ne gledamo u njegove sramote i da pokrijemo ono što se od njih pokaže, i da se bavimo davanjem poklona i obilaskom, da radimo zajedno sa njim dobro i da ga ne uznemiravamo.

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je porekao potpunost vjerovanja onome ko uznemirava komšiju, pa je rekao: “Allaha mi ne vjeruje, Allaha mi ne vjeruje, Allaha mi ne vjeruje!” Pa upita neko: “Ko to Allahov Poslaniče?” Reče: “Onaj od čijih zala i uznemiravanja nije siguran njegov komšija.“4

I od vrsta ljudi koje trebamo pridobiti u saff da've, brate moj mili, su oni koje susrećeš na poslu od onih koji imaju potrebe kod tebe. Ako si liječnik, to su bolesnici, ako si nastavnik, to su učenici, ako si činovnik, to su aplikanti. Neizbježno je pridobijanje njihovih srca kroz ulaganje najvećih napora da im služiš i ostvarivanje njihovih zahtjeva bez odlaganja. A koliko je među nama onih koji slušaju one koji traže službenika ne opterećuju se da ispune ono što su obavezni da urade i otežu sa ispunjenjem zahtjeva ljudi, a Tirmizi i Ebu Davud prenose vjerodostojnim lancem prenosilaca od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Kome Allah odredi da bude na poziciji na kojoj se rješavaju stvari muslimana, pa se zakloni da ne ispuni njihove potrebe i zahtjeve, Allah će se zakloniti od njega da ispuni njegove potrebe i zahtjeve na Sudnjem danu.“5 Sve skupa uzevši u obzir, doista je radno mjesto plodno tlo za pridobijanje srca ljudi i dostavljanje poziva Allahu.

I doista ove sam tri vrste ljudi izdvojio, a to su bliža i dalja rodbina, komšije i oni koje srećemo na poslu iz dva razloga, a to je:

  1. mnoštvo susreta sa njima,
  2. mnoštvo uskraćivanja ili nebrige za njihova prava. 

To daje negativan predznak u prihvatanju onoga u što ih pozivamo; onda svaki musliman, a pogotovo pozivač u dobro, treba da se odnosi sa svim ljudima uljudno i požrtvovano, jer time je Hadidža radijellahu 'anha opisala Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem rekavši: „Ti doista održavaš rodbinske veze, nosiš teret, daješ onima koji nemaju, ugošćavaš goste i pomažeš u ispunjavanju prava.”6