Osmo sredstvo: Skromnost i pristupačnost

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je osvajao srca ljudi koji su ga okruživali skromnošću i jednostavnim pristupom.

Enes radijellahu 'anhu pripovijeda jednu sliku njegove skromnosti sallallahu 'alejhi ve sellem: „Bila je neka žena koja nije bila sva pri sebi, došla je i rekla: ‘Imam potrebu kod tebe,’ rekao je: ‘Sjedi, majko tog i tog, na koji god medinski put hoćeš, sjediću s tobom dok ne ispuniš svoju potrebu.’” Kaže Enes: “Pa je sjela, i sjeo je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem s njom dok nije ispunila svoje potrebe.” 1

Buhari prenosi da bi medinska robinja znala uzeti Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem za ruku, pa bi krenula s njim gdje god bi htjela dok ne bi ispunila svoju potrebu,2 i ušao bi mu čovjek koji bi se tresao od straha, pa bi mu rekao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Polahko, nisam ja kralj, ja sam sin kurejšijske žene koja je jela suho meso.” 3

Ovim je metodom, skromnošću i pristupačnošću, Allahov poslanik ušao u srca ljudi oko njega.

Što se tiče prikazivanja sebe na gospodski način i gledanja muslimana inferiornim, to je šejtanska karakteristika, i ne prouzrokuje ništa osim mržnje i prekida odnosa.

قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ٧٦

76 "Bolji sam od njega" – rekao je on – "mene si stvorio od vatre a njega od ilovače."

Sad, 76

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Onaj ko bude mehak, nježan i lagan, Allah ga je zabranio vatri.“ 4

Navigacija serijalom<< Šesto i sedmo sredstvo: Iskazivanje poštovanja i lijep govorDeveto sredstvo: velikodušnost i plemenitost >>

  1. Ebu Davud: 4818

  2. Buhari:6072, mu’allek

  3. Ibn Madže: 3312, u hadisu ima slabosti.

  4. Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u Sahihul-džami’: 6484