Ovo je . dio od 18 u serijalu Neki propisi posta iz govora uleme - hadisi

NEKI PROPISI POSTA IZ GOVORA ULEME – HADISI

 Hadis br.2

Od Hafse, radijellahu 'anha  majke vjernika se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao:

„ Ko ne nanijeti post prije zore, nema posta.“ 1

Propisi hadisa:

  1. Ovaj hadis je dokaz da je nijet kod posta obavezan, tj. da je post bez nijeta neispravan.
  2. Nijet mora biti u noći, tj. prije zore (kod posta koji je vadžib.)
  3. Nijet je u srcu i ne izgovara se jezikom.