Ovo je . dio od 18 u serijalu Neki propisi posta iz govora uleme - hadisi

Hadis br.7.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  :

„Ko ne ostavi ružan (zabranjen) govor i postupanje po njemu, i džehl (glupost)  – Allah nema potrebe da taj ostavi svoju hranu i piće.  “ 1

 

Ovaj hadis ukazuje na sljedeće:

 

  1. Hadis je dokaz da je obaveza postaču da čuva svoj post od svega što može uticati na njegovu ispravnost i što može umanjiti nagradu posta.
  2. Bojati se da onaj ko uradi nešto što je zabranjeno (od riječi i djela ) tokom posta, da mu Allah neće primiti taj post
  3. Ovaj hadis je dokaz da post nije samo uzdržavanje od jela i pića, nego da moraju postiti svi udovi i organi tako što će ostaviti ono što je Allah zabranio.
  4. Iz ovog hadisa vidimo da je post odgojna medresa koja nas podstiče na lijep ahlak i dobra djela.
  5. Šerijatski post jeste post udova od grijeha, stomaka od jela, polnog organa od odnosa.  Samo onaj ko bude tako postio zaslužiće obećani oprost i nagradu.