Ovo je . dio od 18 u serijalu Neki propisi posta iz govora uleme - hadisi

Neki propisi posta iz govora uleme – Hadisi

 

Uvod

Zahvala pripada  Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Uz Allahovu dozvolu i blagodat objavljivaćemo na internet stranici određene hadise koji govore o propisima posta, a povodom dolazećeg mjeseca Ramazana.

Svi hadisi su iz vjerodostojnih zbirki, a njihov komentar je uzet iz govora uleme u sljedećim djelima:
منحة العلام شرح بلوغ المرام ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ المؤلف: فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﺁﺩﺍﺏ ; ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ المؤلف عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام

 

Hadis br. 1

Prenosi se od Ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao: Čuo sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da kaže:

„Kada ga (mlađak Ramazana) vidite zapostite, i kada ga (mlađak Ševvala) vidite prekinite post. A ako vam bude zaklonjen (oblacima) odredite mu (Ša'banu) 30 dana.“ 1

 

Sličan  hadis prenosi se i od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu, gdje stoji da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Zapostite kada vidite mlađak, i prestanite postiti kada ga vidite, a ako vam bude zastrt oblacima upotpunite Ša'ban 30 dana.“ 2

 

Ulema je iz hadisa izvela sljedeće propise:

  • Oglašavanje početka i kraja posta biva na jedan od dva načina: Viđenjem mlađaka, ili upotpunjavanjem 30 dana tekućeg mjeseca (kada se ne vidi mlađak);

 

  • Oslanjanje na astronomske proračune nema utemeljenje u sunnetu.

 

Rekao je Ibn Hadžer rahimehullah: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je povezao propis posta i ostalog za viđenje (mlađaka) da bi uzdigao od svog ummeta poteškoću u teretu proračunavanja kretanja nebeskih tijela, i ostao je da važi ovaj propis za post, pa makar se desilo poslije njih da neko poznaje proračun. Štaviše, vanjština konteksta hadisa ukazuje na negaciju vezivanja propisa (posta) za proračunavanje uopšteno, i to pojašnjavaju riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ako vam bude zaklonjen oblakom odredite mu (Ša'banu) 30 dana… a nije rekao: pitajte upućene u izračunavanje (kretanja nebeskih tijela), zato što kada bi (obični) ljudi bili obavezani time bila bi im to velika teškoća…“ 3