Ovo je . dio od 18 u serijalu Neki propisi posta iz govora uleme - hadisi

Hadis br.15.

Prenosi se od Abudullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je nekim ashabima Vjreovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem pokazano u snu, da je noć Kadr  u zadnjih sedam noći ramazana pa je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Vidim da su se vaši snovi podudarili da je ona zadnjih sedam noći, pa ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći (Ramazana.)“ 1

Hadis br. 16.

Prenosi se od Aiše radijellahu 'anha da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Istražujte (iščekujte) Lejletu-l-kadr u zadnjih deset neparnih noći.“ 2

Iz hadisa se zaključuje:

  • Vrijednost noći Kadra koju je Allah odabrao za početak objave Kur'ana, odredbu stvari i spuštanje meleka, toliko da ibadet u njoj vrijedi koliko isti ibadet u hiljadu mjeseci;
  • Da je Allah Uzvišeni iz Svoje mudrosti i milosti ovu noć sakrio kako bi se ljudi potrudili u ibadetu tražeći je, pa da im se dobra djela povećaju;
  • Da je najbliže istini da je ova noć u zadnjoj trećini Ramazana, posebno u dvadeset i sedmoj noći. Učenjaci su se razišli u određivanju kada je ta noć. El-Hafiz Ibn Hadžer rahimehullah navodi u svom djelu Fethu-l-Bari čak četrdeset i sedam govora učenjaka o tome, želeći time da učini preciziranje ove noći nejasnijim. Ipak, prioritetno je da se traži u zadnjij deset noći Ramazana. Imam Ahmed rahimehullah je rekao da najvjerovatnija od tih noći jeste dvadeset i sedma;
  • Da postoji istinito snoviđenje, i da se po tome radi ako se isto ne suprotstavlja šerijatskim pravilima, jer je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem uzeo za dokaz podudaranje snoviđenja ovih ashaba radijellahu anhum da je noć Kadra u zadnjih sedam noći Ramazana;
  • Da je pohvalno tražiti ovu noć čineći ibadet i iskoristiti sve blagodati koje Allah tada pruža, poput povećanja djela, primanja dove i dr.