Članci koje je objavio redakcija

U sehuru je bereket

Od Enesa ibn Malika se prenosi da je Poslanik rekao: „Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).“ Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru. Neki od propisa…

Propis nazivanja selama mlađoj ženi

Kaže šejh Abdullah El- Fevzan : “Mlađa žena se ne selami od strane muškaraca. Ovo kaže većina učenjaka. Došlo je u Muveti (od imama Malika ): Upitan je Malik da…

O vrstama širka

Peto pitanje Šta mislite o podjeli širka na tri vrste: veliki, mali i skriveni? Odgovor Ovu podjelu zastupa jedan dio učenjaka, ali ona je upitna; ispravno je da se širk…

Zloupotreba mobitela

Napisao: Muhammed b. Ibrahiim el-Hamed Zaista telefon, sa svim njegovim funkcijama, igra važnu ulogu, pruža nam velike usluge, uskraćuje nam mnogo truda, bilo da se radi o vremenu, imetku, odlascima, dolascima…

Načini spoznaje Allaha

Kur'an je Allahov govor i u njemu se Uzvišeni otkriva Svojim robovima. Ponekad u ogrtaču dominantnosti, veličine i veličanstva, od čega se glave robova povijaju ka zemlji, duše ponizno priklanjaju,…

Download: Šubhe simpatizera IDIŠA/ISILA

Šubhe simpatizera IDIŠ-a/ISIL-a Nakon objavljivanja kompletne knjige na našoj stranici u dijelovima, odlučili smo da učinimo ovu knjigu dostupnom i u PDF formatu. Klikom na gornji link možete preuzeti kompletnu…

Hadis da je kravlje meso bolest

Pitanje Šta kažete o hadisu u kojem se kaže da je kravlje meso bolest? Odgovor Ova predaja je došla putem munker lanaca prenosilaca kod Taberanija u djelu “El-Mu'džemul-kebir” i Hakima…

Propis klanjanja dženaze u odsustvu

Pitanje Koji je propis klanjanja dženaze mejjitu koji je odsutan (dženaza u odsustvu)? Odgovor: Poznato je razilaženje po ovome pitanju, vjerodostojnim putem se prenosi je da je Poslanik klanjao dženazu…