Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  :

„Ko zaboravi da posti, pa pojede i popije , neka upotpuni svoj post – to ga je Allah nahranio i napojio“ 1

Ovaj hadis ukazuje na sljedeće:

  1. Post je ispravan onome ko jede i pije iz zaborava, pod uvjetom da nastavi post. Taj dan ne mora napostiti.
  2. Analogno jelu i piću pod propis zaborava potpadaju i ostale stvari koje kvare post, kao odnos sa ženom itd.
  3. Ko iz zaborava prekine post nije griješan kod Allaha, odnosno opravdan je jer nije imao namjeru prekidanja posta.
  4. Isti propis kao onaj ko prekine post iz zaborava ima i onaj ko prekine post pod prisilom. Takođe se spominje da isti propis ima i onaj koji ne zna šta kvari post pa to preduzme i učini .