Od Sehl ibn Sa'da radijellahu 'anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao :

„Neće ljudi prestati biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom“ 1

 

Neki od propisa ovog hadisa su :

 

  1. Pohvalno je požuriti sa iftarom nakon što se ustanovi da je sunce zašlo.
  2. U požurivanju sa iftarom je hajr (dobro). Ovaj hajr je u slijeđenju sunneta i zadovoljavanju duše s onim što je Allah dozvolio.
  3. U ovome je mu'džiza Poslanika  sallallahu 'alejhi ve sellem, jer oni koji odgađaju iftar su šije rafidije u kojima nema nikakvog hajra.