Peto pitanje

Šta mislite o podjeli širka na tri vrste: veliki, mali i skriveni?

Odgovor

Ovu podjelu zastupa jedan dio učenjaka, ali ona je upitna; ispravno je da se širk dijeli na dvije vrste: veliki i mali.

Što se tiče skrivenog širka, nešto od njega je veliki širk, poput velikog nifaka; munafici pokazuju islam a skrivaju širk.

A nešto od skrivenog širka je mali širk, koji ima različite stepene. Čitao sam kod nekih kasnijih učenjaka kada dijele širk na tri dijela kažu: “..i skriveni širk, koji je ispod malog širka.”

Ovo uopštavanje bez ograničavanja nije ispravno. Već prije smo spomenuli da skriveni širk može biti veliki širk, čiji počinilac neće biti obuhvaćen šefa'atom zagovornika niti milošću Najmilostivijeg, i Allah mu je odredio vječnu Vatru: “Onaj ko Allahu učini širk, Allah mu je zabranio Džennet i njegovo mjesto je Vatra. A nevjernicima niko neće pomoći” 1 Kaže Uzvišeni: “Doista nevjernici, bilo od sljedbenika knjige ili mušrika, su u Vatri vječno, oni su najgora stvorenja.”2

A veliki širk je poistovjećivanje Allaha sa nečim mimo Njega u onome što je specifično samo za Allaha.

A mali širk je ono sto je u šerijatskim dokazima nazvano širkom, ali nije doseglo stepen velikog širka.

Neki kažu da se ni ovaj (mali) širk neće oprostiti i da će neminovno njegov počinilac biti kažnjen, ali neće vječno biti u Vatri.

To prenosi Ibn Muflih u “El-Furu'” od šejhul-islama Ibn Tejmijje rahimehullah, a na ovu mes'elu je ukazao u njegovom odgovoru Bekriju.

Drugi kažu da je počinilac malog širka pod Allahovom voljom;3 ovo je mišljenje većine učenjaka i ovo je ispravno mišljenje, zato što Allah 'azze we dželle kaže: “Allah neće oprostiti da mu se širk čini (tj. veliki širk), a oprostit će ono mimo toga kome bude htjeo.”4 U ovo ulazi i mali širk, Allah najbolje zna.

Sulejman Alwan