Od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhuma se prenosi da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemrekao:

Sehurite, zaista je u sehuru bereket (blagoslov).1

Sehur označava obrok ili piće koje se uzima pred zoru.

Neki od propisa i adaba iz ovog hadisa su:

  1. Pohvalno je ustati na sehur, pa makar to bio gutljaj vode ili zalogaj hrane. Sehurenje je od slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, za šta ćemo biti posebno nagrađeni.
  2. U sehuru je bereket. Ovaj bereket, kao što to spominje ulema, je:
  • da se s malo hrane i vode isposti cio dan
  • da onaj ko ustane na sehur biva budan u vrijeme kada se uslišava dova, oproštaju grijesi i kada se udovoljava onome koji od Allaha nešto traži; to je i vrijeme kada se Allah spušta na zemaljsko nebo
  • najveći bereket je u slijeđenju sunneta Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem
  1. U sehuru se ogleda razlikovanje od sljedbenika Knjige (Židova i kršćana) koji nisu praktikovali sehur prilikom posta, a što je spomenuto u drugim hadisima.