Članci koje je objavio AhmedB

Da li strane investicije mogu biti opasne?

Da li strane investicije s ekonomskog aspekta mogu biti opasne? Kao vid ulaganja, strane direktne investicije se razilkuju od ostalih, jer one predstavljaju samo one investicije gdje investitor ulaže u…

Postoji li suodlučivanje u kapitalizmu

“Mnogi ljudi rado se i dobrovoljno odriču prava na samoodređenje ako za to dobiju pravo na suodlučivanje u nekoj skupini. Mnogi ljudi razmjenjuju nedjeljivo pravo na plodove svoga vlastitog rada…

SAVJETI ZA MUSLIMANSKE PODUZETNIKE (II DIO)

Poslovanje na islamskom tržištu je nedovoljno razvijeno iz mnogobrojnih razloga i raznih nedostataka koji se moraju korigovati, a pri čemu se moramo bazirati na univerzalnim pravilima koja su islamski pravnici…