Ovo je . dio od 4 u serijalu KO JE BIO IBN SINA

Ibn Hadžer rahimehullah citira ranijeg šafijskog učenjaka El-Hamevija rahimehullah da je rekao:

Svi učenjaci su se složili da je Ibn Sina bio mišljenja da je univerzum bez kraja i da neće biti fizičkog oživljenja ali nije odbijao spiritualno oživljenje, takođe prenosi se da je Ibn Sina rekao da Allah ne poznaje svo znanje nego da zna uopštene stvari.

Tako da su učenjaci njegovog vremena kao i oni poslije njega odlučni o njegovom nevjerstvu kao i nevjerstvu Ebu Nasira El-Farabija radi njihovog mišljenja koje ide u suprotnost sa islamskim vjerovanjem. 1

Jedan od današnjih učenjaka i članova stalne komisije za fetve u Saudijskoj Arabiji, šejh Salih El-Fevzan je upitan o onome ko hvali Ibn Sinu i smješta ga u islamske učenjaka pa je odgovorio:

Takav je jedan od dvojice:
1. Može biti da je neznalica tako da ne zna stanje Ibn Sine. Takva osoba nema pravo da govori (da ga hvali) nego bi trebalo da šuti.
2. Da je upoznat sa nevjerstvima Ibn Sine i njegovim učenjima i slaže se sa njime. U ovom slučaju stanje takvog je kao i stanje Ibn Sine (takav je nevjernik) da nas Allah toga sačuva. To je zbog toga što se slaže s njim a uz to ga i hvali.

Tako da je ovo veoma opasna stvar. Međutim neko će reći da ga hvali čisto radi njegovog uspjeha na polju medicine. On je bio doktor a to je od dunjalučkih stvari. Međutim postoji ogroman broj drugih doktora nemuslimana koji su bili uspješniji od njega pa zašto baš njega? Neki će odgovoriti da je to za to jer a pripisuju islamu pa to može biti razlog da osjetimo ponos.

Takvima kažemo: Islam je čist od njega i islam takve ne treba.

 

Da zaključimo: Ne treba ga hvaliti niti govoriti pozitivno o njemu jer on je jedan od batinija(kult), zabludjeli filozof koji je tvrdio da univerzum nema niti početka niti kraja. 2

Takođe šejh AbdulAziz Er-Radžihi je bio upitan o njemu pa je između ostalog rekao:

Ako je nekome nejasno njegovo vjerovanje (vjerovanje Ibn Sine) onda takav ne čini nevjerstvo sve dok mu se ne ukaže na njegovo (Ibn Sinino) nevjerstvo.
Ukoliko neko zna da je Ibn Sina bio nevjernik heretik ali ga on ne nazivaju i ne smatraju nevjernikom onda je i takva osoba nevjernik jer ne smatranje nevjernika nevjernikom je od djela koja ruše islam. Moguće je da je njegovo stanje nepoznato nekim ljudima tako da bi takve ljude trebalo upoznati sa njegovim vjerovanjem.

Moderna nastojanja da se Ibn Sina smjesti među muslimanske učenjake.

Danas možemo naići na mnoge stranice koje pokušavaju lažno predstaviti Ibn Sinu kao velikog muslimanskog naučnika i učenjaka. Čak su neke škole i bolnice u islamskome svijetu nazvane po njemu što svakako nije dozvoljeno kako spominju i El-Fevzan, Ibn Usejmin rahimehullah i drugi učenjaci.

 

Šta je uzrok za ovakve opasne greške? Sve se u osnovi može vratiti na jedan od sljedećih uzroka:

  • Pisanje o stvarima bez posjedovanja vjerskog znanja
  • Prenošenje informacija bez provjere
  • Namjerno promovisanje šijske (ne)vjere
  • Namjerno promovisanje filozofije kao islamske nauke
  • Zapostavljanje ili potpuna nemarnost o pitanjima akide (vjerovanja)
  • Slijepa ambicija da se udovolji svima
  • Pravdanje (neispravno) onoga što su ljudi već napisali ili kazali

Muslimani koji su u neznanju hvalili ovog daleko zabludjelog nevjerničkog filozofa Ibn Sinu se savjetuju da se što prije pokaju od ove pogreške i da izbjegnu i najmanju mogućnost da budu ubrojani u nevjernike zajedno sa Ibn Sinom kako na ovom tako i na sljedećem svijetu.

Izvor: http://www.bakkah.net/en/the-reality-of-ibn-sina-avicenna-famous-scientist-and-philosopher.htm