Ovo je . dio od 4 u serijalu KO JE BIO IBN SINA

Poznati filozof i medicinski ekspert iz petog stoljeća Ibn Sina ili kako je na Zapadu poznat Avicena se često smatra jednim od najvećih muslimanskih naučnika u historiji. Njegovo ime se slavi među raznim krugovima muslimana i njegovo ime se nadjeva raznim bolnicama i institucijama kao počast njegovim dostignućima.
Činjenica je da su mnogi muslimanski naučnici zaista bili pioniri u mnogim medicinskim i naučnim otkrićima međutim muslimani trebaju da učine korak nazad i da sagledaju na koga se pozivaju. Da li je zaista istina ono što se priča o Ibn Sini i da li je on uopšte bio musliman?

Šejhul-islam Ibn Tejmije rahimehullah o Ibn Sini

Ebu Ali El-Husejn ibn Abdillah ibn Al-hasan ibn Ali Ibn Sina (umro 428. godine) je rođen u veoma devijantnoj šitskoj ismailijskoj porodici koja je već od prije bila poznata po svojoj dvoličnošću (munafikluku) i bogohuljenju (kufru). Šejhul-Islam Ibn Tejmije spominje:

وأحسن ما يُظهرون دين الرفض وهم في الباطن يُبطنون الكفر المحض
”Najbolje što su javno pokazivali je to da su bili rafidije (šije) dok je čisto nevjerstvo ono što su pokušavali prikriti u sebi.”  1

Ibn Tejmije rahimehullah ovo potvrđuje time što spominje da je i sam ibn Sina govorio za sebe, svoju porodicu, oca i brata da su pripadnici ove sekte za koju postoje mnogobrojne fetve koje spominju njihovo nevjerstvo.
Ibn Tejmije dalje spominje kako je Ibn Sina pokušao da pomiješa ono što je naučio od Mu'tezila i Rafidija sa politeističkom filozofijom Aristotela čime je još dalje otišao u zabludu izmišljajući u potpunosti novi set vjerovanja koji po količini kufra (nevjerstva) premašuje i laži Džehmija pa čak i samih paganskih filozofa. 2
Nakon što nabraja određeni broj Ibn Sininih zabluda Ibn Tejmije rahimehullah kaže:

لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم وأشبههم بالبهائم من الحيوان
”Niko ne izgovara ovakve stvari a da nije od najvećih džahila (neznalica) i najzabludjelih ljudi i od onih koji najviše sliče životinjama.”  3

Šejhul-islam Ibn Kajjim rahimehullah o Ibn Sini
Veliki učenjak Ibn Kajjim El-Dževzije rahimehullah kaže:

” On (Ibn Sina) je bio od Keramita Batinija (sekte) koji ne vjeruju ni u početak niti u kraj (svijeta i stvorenja) niti vjeruju u Gospodara niti u jednog od poslanika koji su poslani od Allaha.
Ovi munafici se pretvaraju da su od rafidija dok prekrivaju apsolutno nevjerstvo i prizivaju na sebe da su iz porodica Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem a on sallallahu 'alejhi ve sellem i njegova porodica su čisti od njih po pitanju krvnog srodstva a i vjere.”  4

Ibn Kajjim rahimehullah je takođe nazivao Ibn Sinu kao imama i predvodnika zablude(إمام الملحدين) a zatim je za njega rekao:

”Ovaj zabludnik i njegovi slijedbenici su kafiri u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, njegove Poslanike i Sudnji dan.” 5

Kada uporedimo nevjerstvo Ibn Sine i drugih filozofa sa nevjerstvom arapskih mušrika možemo doći do zaključka da nevjerstvo arapskih mušrika sadrži manje uvreda i agresivnosti prema Islamskom vjerovanju od nevjerstva Ibn Sine i drugih filozofa. 6

Zatim je uporedio vjerovanje Ibn Sine sa vjerovanjima Džehmija i došao do zaključka da su njegove zablude bile gore čak i od njihovih. 7

Nakon objašnjenja kako je Ibn Sina odbio vjerovanje u osnovne šartove vjerovanja on svoj govor zaključuje sljedećim riječima:

فالرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد، لا مبدأ عنده، ولا معاد، ولا رسول ولا كتاب

”Ovaj čovjek je odbijao da vjeruje u Allahova svojstva, bio je politeista-mnogobožac, odbijao je stvari vezane za poslanstvo i Sudnji dan i nije vjerovao u početak i kraj stvaranja niti je imao ikakvo vjerovanje po pitanju poslanika i Allahovih knjiga.” 8

 

 

izvor: http://www.bakkah.net/en/the-reality-of-ibn-sina-avicenna-famous-scientist-and-philosopher.htm