Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

**Stepen Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem**

Zato što je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem upotpunio ispoljavanje ovisnosti o Allahu, otuda su sva stvorenja u potrebi za njime sallallahu 'alejhi ve sellem na dunjaluku i na ahiretu.
Što se tiče njihove potrebe za Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem na dunjaluku – pa to je veće od njihove potrebe za hranom, pićem i disanjem, ono čime opstaje život tijela.

A što se tiče njihove potrebe za njime na ahiretu – pa zaista će stvorenja tražiti zauzimanje preko Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem do Allaha, dotle da će ih on sallallahu 'alejhi ve sellem osloboditi od tjeskobe njihova stajanja (na Sudnjem danu ()1. Svako će biće okasniti da se zauzima, pa će se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem za njih zauzimat. I on sallallahu 'alejhi ve sellem je taj koji će tražiti da se za njih otvore vrata Dženneta.2
3