Ahlak, edeb, rekaik

Ophođenje prema griješniku

Riječi šejha Ibn Usejmina   rahimehullah o mržnji prema grijehu a ne prema osobi, te o oštrom odnosu prema ljudima.

Rekao je šejh Ibn Usejmin  rahimehullah :

“Kada (ljudi) vide osobu da čini grijeh – mnoga braća mrze grijeh, i ovo je ispravno – međutim (također) mrze i griješnika, i prema njemu se odnose oštro kao što bi i učinio onaj koji ga mrzi, poput nekoga ko želi da mu se osveti. Ovo je velika greška.

Vi morate liječiti griješnika poput nježnog doktora koji liječi ranu kako bi se ona zaliječila, on ne tretira ranu kako bi se ona pogoršala, tako da ovu osobu tretira sa ljubaznošću, želeći mu dobro, i iz milosti prema njemu… ovakvi su oni učenjaci koji njeguju, oni gledaju na osobu kako bi je reformirali a ne iz traženja osvete ili iz mržnje.

Mrzim grijeh koji ova osoba čini, ali ova osoba je vjernik tako da je moj brat, pa čak i ako je bludničio ili ukrao on je i dalje moj brat,  a samo su vjernici braća.” 1

 

Preuzeto sa:

stazomislama.com