AkidaAhlak, edeb, rekaik

Najuzvišeniji stepeni vjernika

 

Ibrahim ibn Edhem,  rahimehullah  je rekao: “Najveći stepeni/deredže su da se predaš samo Allahu subhanehu we te'ala  i da se smiruješ i raduješ uz Allaha subhanehu we te'ala , svojim srcem, razumom i cijelim tijelom sve dok ne budeš želio samo svog Gospodara Uzvišenog; da se ničega ne bojiš osim svog grijeha i da se u tvom srcu ukorijeni ljubav prema Njemu tako da ničemu ne daješ prednost nad Njim. Kada budeš dostigao ovaj stepen tada nećeš mariti ni za čime, bio ti na kopnu ili moru, u dolini ili na brdu – tvoja žudnja i želja za susret s Voljenim biće poput žudnje žednoga za hladnom vodom i žudnje gladnoga za lijepom i finom hranom, a zikr Allaha subhanehu we te'ala , biće za tebe slađi od meda i čiste i pitke vode za žednog u vrućem ljetnjem danu.”


Kazao je El-Fudajl rahimehullah : “Blago onome ko je uznemiren kada je sa ljudima, a smiren kada je sa Allahom subhanehu we te'ala .

Maruf rahimehullah je rakao nekom čovjeku: “Osloni se na Allaha subhanehu we te'ala , i uzdaj se u Njega, sve dok ti On Uzvišeni ne bide tvoj sagovornik, Onaj uz Kojeg si smiren i Kojem iznosiš svoje žalbe.”

Zun-Nun rahimehullah , je pojasnio:“Od znakova onih koji vole Allaha subhanehu we te'ala , su: da se ne smiruju i ne raduju osim uz Njega, a da se ne uznemiravaju s Njim. Ako se u srcu nastani ljubav prema Allahu subhanehu we te'ala , tada se srce smiruje uz Njega zato što je Allah subhanehu we te'ala , u prsima onih koji su Ga spoznali daleko uzvišeniji i veličanstveniji od toga da oni vole nekog drugog mimo Njega. Onome čije srce i jezik su obuzeti zikrom, Allah subhanehu we te'ala , će ubaciti u njegovo srce svjetlost ljubavi i žudnje za Allahom subhanehu we te'ala .”

Ebu Ishak rahimehullah , prenosi od Hejseme rahimehullah , da je rekao: “Došlo je do mene da je Musa alejhi sellam, rakao:“O Gospodaru, koji Ti je od Tvojih robova najdraži?’ Uzvišeni mu odgovori: ‘Onaj koji Me najviše spominje.'”

-Zikr je slast u srcima onih koji su spoznali Uzvišenog Allaha:
  

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢٨

28 one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!"

Er-Ra'd, 28

Malik Ibn Dinar, rahimehullah  kaže: “Nijedna slast na ovom svijetu nije kao slast spominjanja Allaha subhanehu we te'ala .”

Od Zun-Nuna  rahimehullah se prenosi i ovo: “Dunjaluk nuje ugodan bez spominjanje Njega, niti je Ahiret ugodan bez Njegova oprosta, a ni nije Džennet ugodan bez gledanja u Allaha subhanehu we te'ala .”

Ibn Redžeb rahimehullah kaže: “Zaista su oni koji vole Allaha subhanehu we te'ala uznemireni zbog svega onoga što ih obuzima i odvaja od zikra, a njima nema ništa draže od osamljivanja s njihovim Voljenim.”

Autor:

Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan, rahimehullah

Preuzeto sa:

stazomislama.com