Ibn El-Dževzi rahimehullah u svojoj knjizi ”صيد الخاطر” kaže:

”Upoznao sam mnoge učenjaka čije je stanje i količina znanja bila veoma različita. Našao sam da je najkorisniji od njih bio onaj koji je radio po svom znanju makar drugi bili i učeniji od njega.

Vidio sam ljude od učenih koji su pamtili hadise i znali predaje ali bi dozvoljavali trač pod plaštom džerhu-ta'adila (kritika na prenosioca predaje) a znali su da i naplaćuju prenošenje znanja hadisa. Također žurili bi da odgovore na postavljena pitanja makar ih to dovodilo da pogriješe bojeći se da ne izgube status u očima ljudi.

Upoznao sam AbdulVehaba El-Enmatija (عبد الوهاب الأنماطي) rahimehullah a on je bio na onome na čemu su bili selefi. Na njegovim okupljanjima se nije čuo trač i nikada nije tražio platu za saslušavanje i prenošenje hadisa. Ako bi mu pročitao neku predaju koja omekšava srca on bi žestoko plakao. To mi je utjecalo na srce i izgrađivalo ga još više a bio sam veoma mlad u to vrijeme. Bio je poput učenjaka čije opise čitamo iz starih tekstova o časnim ljudima.

Upoznao sam Šejha Ebu Mensura El-Džavalikija (أبا منصور الجواليقي) rahimehullah. On je bio poznat po dugim periodima šutnje i velikoj pažnji pri tome šta će reći i preciznosti i tačnosti u svome znanju. Možda bi bio upitan pitanje koje je bilo jasno čak i djeci ali bi se suzdržao dok ne bude siguran da je ispravno. Mnogo je postio i mnogo je šutio.

Tako sam se mnogo više okoristio od ova dva čovjeka nego što sam se okoristio od drugih. Došao sam do znanja da je pozivanje ljudi na pravi put djelima mnogo veće nego pozivanje riječima. Vidio sam učene čija su sijela bila same šale i igra i kada su tome okrenuli srca tada je i njihovo znanje bilo upropašteno. Ljudi se nisu okoristili od njih osim malo a nakon smrti, bili su zaboravljeni i slabo ko da je gledao u njihova djela i spise.

Tako da, Boj se Allaha po pitanju rada po znanju jer to je najveće od osnova. Siromašan je onaj koji potroši život tražeći znanje a ne radi po njemu tako da gubi čari ovog i dobrotu onog svijeta a odlazi na onaj svijet bankrot i pretrpan dokazima protiv sebe.”

Izvor: http://alsiraat.co.uk/announcements/their-knowledge-ruined