U dva “Sahiha” se prenosi od Imrana bin Husajna radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: “Stid uvijek dolazi sa hajrom”, a u predaji kod Muslima rahimehullah stoji: “U stidu je sav hajr.”

 

El-Maverdi rahimehullah  kaže: “Znaj da se stid kod čovjeka može naći u tri oblika:

 1. Stid od Allaha Uzvišenog, koji biva izvršavanjem Njegovih naredbi i ostavljanjem onog što je zabranjeno.
  2. Stid od ljudi, koji biva izbjegavanjem ezijeta i neispoljavanjem ružnog.
  3. Stid od sebe samog, koji biva s čednošću i čuvanjem samoće i tajnosti.

Kada se stid insana upotpuni na sva tri načina, tada su se u njemu upotpinili uslovi koji vode u stanje hajra, a istovremeno nestali razlozi šera. Isto tako postaje poznat po fadlu (plemenitosti) i spominjan po dobru.”

Prenosi se od Muaza radijellahu 'anhu da mu je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem, rakao: “Stidi se Allaha kao što se stidiš uglednog čovjeka iz tvoje porodice.”
Ovo je taj razlog koji obavezuje strah od Allaha 'azze we dželle, u tajnosti.

 

Ko zaista spozna da ga Allah subhanehu we te'ala vidi gdje on bio i da On zna njegovu unutrašnjost i vanjštinu, tajnost i javnost i to osjeća kada je u samoći, to će neminovno razultirati ostavljanjem grijeha u tajnosti.

Ko bude obožavao Allaha 'azze we dželle, osjećajući Njegovu blizinu, ili osjećajući da On Uzvišeni bdije nad njim, taj čovjek je dobio ljepotu Islama. On neminovno mora ostaviti sve ono što ga se ne tiče, a da se zanima s onim što ga se tiče u Islamu. Uistinu, od ove dvije stvari proizilazi stid od Allaha 'azze we dželle i ostavljanje svega onog čega se stidi.

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, savjetovao je Muaza radijellahu 'anhu  da se stidi Allaha 'azze we dželle  kao što se stidi dobrog i uglednog čovjeka iz svoje familije.

Imam Ahmed i Et-Tirmizi  [rlma /]  prenose merfu-predaju od Ibn Mesuda radijellahu 'anhu, u kojoj stoji: “Stid od Allaha Uzvišenog je da čuvaš glavu i ono što ona posjeduje, da čuvaš stomak i ono što je u njemu, da se sjećaš smrti i iskušenja – ko to bude radio taj se, doista, istinski stidi Allaha.”

 

Neki su rekli: “Stidi se Allaha 'azze we dželle shodno tome koliko je On Uzvišeni blizu tebi: boj se Allaha 'azze we dželleonoliko koliko On Uzvišeni ima moći nad tobom.”
Neki znalci su rekli: “Kada progovoriš sjeti se da te Allah 'azze we dželle čuje; kada ćutiš sjeti se da te Allah 'azze we dželle vidi.”

U veličanstvenom Kur'anu je došao išaret koji ukazuje na ovo značenje na mnogim mjestima:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١٦ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١٧ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

16 Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. 17 Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, 18 on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.

Qaf, 16 - 18

 

 

El-Džunejd radijellahu 'anhu je upitan čime se potpomaže da bi se oborio pogled pa je odgovorio: “Treba da znaš da je Allahov 'azze we dželle pogled brži tebi nego li tvoj pogled ka onome što gledaš!”

Ebu El-Dželd radijellahu 'anhu je rekao: “Uzvišeni Allah je objavio nekom od svojih vjerovjesnika: ‘Reci svom narodu: šta je vama, skrivate grijehe od Mojih stvorenja, a pokazujete ih Meni; ako vi smatrate da Ja vas ne vidim, pa onda vi Meni činite širk, a ako vi smatrate da vas Ja vidim, pa zašto se onda više bojite stvorenja od Mene?’ “

 

Oblici osjećaja stida od Allaha

 

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga što te On vidi dok ti griješiš prema Njemu?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga što On vidi tvoje srce kako je ono zauzeto s nečim mimo Njega, a ti stojiš pred Njim u namazu?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga što izgovaraš neku riječ a da za nju u svom srcu nemaš sljedeću misao: da li me Allah posmatra?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga da On u tvom srcu vidi mržnju i prijekor koji nosiš prema svojoj braći muslimanima?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga da On u tvom srcu vidi glumu i pretvaranje radi stvorenja?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., zbog toga da On u tvom srcu vidi veličanje i uvažavanje stvorenja koje je veće nego li veličanje i uvažavanje Stvoritelja?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., da činiš nešto u tajnosti a čega bi se stidio da to radiš javno?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., da tvoja vanjština bude suprotna od onoga što nosiš u sebe?

-Zar se ne stidiš Allaha 'azze we dželle., onda kada te On doziva u zadnjoj trećini noći. ” Da li ima onog koji traži nešto pa da mu udovoljim, da li ima onog koji traži oprost da mu oprostim” – dok ti spavaš u krevetu?

 

Kako stičemo stid od Allaha

 

-Putem spoznaje Allaha subhanehu we te'ala, spoznaje Njegove veličine i blizine Njegovim robovima, Njegovog bdijenja nad njima, Njegovog znanja o onome što oči gledaju i prsa skrivaju.

Ovo su najuzvišeniji sifati imana.

-Nekad se stid od Allaha 'azze we dželle, realizuje u čovjeku tako što čovjek spoznaje Njegove raznovrsne blagodati i vidi svoju manjkavost u zahvaljivanju na istima.

-Imam Ahmed rahimehullah je često citirao stihove:

“Kad se budeš jednog dana osamio ne reci: ‘osamio sam se’,
već kaži: ‘iznad mene je onaj Koji bdije’.
I nikako ne smatraj da te je Allah zanemario makar jedan tren
A ni to da ono što je skriveno se od Njega ne krije.”

 

-Imam ibn Es-Semak rahimehullah je ispjevao stihove:

“O notorni griješniče! Zar se ne stidiš?
Allah je u samoći drugi s tobom…
Obmanut si ostavljanjem Gospodara tvoga
I Njegovim pokrivanjem tvojih loših djela.”

 

Vrste stida od Allaha

 

Ibn El-Kajjim rahimehullah ih nabraja:

 1. Stid griješenja.To je stid onoga ko počini grijeh kao stid Adema 'alejhisselamonda kada je pobjegao u Džennet, a Uzvišeni Allah mu je rekao:“Zar bježiš od Mene, o Ademe?” Adem 'alejhisselamodgovori: “Ne o Gospodaru , već se stidim Tebe.”
 2. Stid manjkavosti. To je stid onoga ko ne obožava Allaha istinski kao meleci koji veličaju Allaha 'azze we dželle, i noću i danju i ne prestaju, pa kada nastupi Kijametski dan, reći će:“Slavljen neka si Ti! Nismo Te istinski obožavali!”
  3. Stid veličanstvenosti.To je stid koji rezultira uvažavanjem i veličanjem Uzvišenog Allaha, onoga koji posjeduje apsolutnu vlast. To je i stid spoznaje, pa shodno tome koliko je spoznaja roba o njegovom Gospodaru toliko biva i njegov stid od Njega, kao stid Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, kada doziva Uzvišenog Allaha pa kaže: “Ne mogu Te hvaliti onako kako Tebi dolikuje – Ti si onako kao što si Sebe pohvalio.”1

 

 1. Stid poniznosti i osjećaja nemoći.To je kada se rob stidi svog Gospodara kada traži od Njega svoje potrebe tako što ponizuje sebe i iskazuje nemoć svoje duše. U jednom israilijatu stoji da je Musa 'alejhisselam, rekao: “O Gospodaru , doista mi se nekada javi neka dunjalučka potreba pa se postidim da to zatražim od Tebe” –a Uzvišeni Allah mu odgovara: “Traži od Mene makar to bila i so za tijesto ili sijeno za ovcu.”

Ovaj vid stida može imati dva uzroka: jedan od njih je da onaj koji dovi smatra sebe bezvrijednim, a svoje grijehe i greške ogromne. Drugi je da smatra i osjeća veličinu Onoga kome dovi (tj. Allahu 'azze we dželle).

 

 1. Stid voljenjaje stid onoga koji voli od Voljenog – Allaha 'azze we dželle.
 2. Stid robovanja.To je stid roba koji sluša i pokorava se svom Gospodaru i ne odbacuje Njegove naredbe. To je stid koji je sastavljen od ljubavi i straha pa njegovo robovanje Njemu neophodno obavezuje stid od Njega.
 3. Stid čovjeka samog sebe. To je stid plemenitih, ponosnih, visokih duša. Oni se stide da budu zadovoljni sa manjkavošću i prihvatanjem poniženosti i dolaze do stepena da se stide samih sebe.
  8. Stid osjećaja nezahvalnosti na Allahovim 'azze we dželle blagodatima prema tebi.Ova vrsta stida biva tako što ti osjećaš da te Allahove 'azze we dželleblagodati obilato zasipaju i okružuju – tako ti ne znaš kako da Mu zahvaljuješ, pa se zbog toga stidiš Njega Uzvišenog.

 

 

Šejh Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan rahimehullah
Dersovi odgoja iz hadisa Vjerovjesnika

Preuzeto: stazomislama.com