Za sestreAhlak, edeb, rekaik

Snalažljive muslimanke

O iskrena muslimanko, o vjernice koja se uvijek okrećeš Allahu Uzvišenom, budi kao palmino stablo i uzdigni se iznad zla i nevolje. Ako palmino stablo pogode kamenom, ono ispusti samo najukusniji plod. Uvijek je zeleno, i ljeti i zimi, i od njega su mnoge koristi. Naići ćeš na nedaće koje će te obeshrabriti, ali ne dozvoli da te pobjede. Kako su se samo žene muslimanke kroz historiju odlikovale iskrenošću, razboritošću, snalažljivošću. Neke od njih su:

Esma bint Ebu Bekr es-Siddik radijellahu 'anhuma

Esmu, kćerku Ebu Bekrovu, krasila su lijepa svojstva: velikodušnosti, razboritosti, promišljenosti, koja je imao malo ko od ljudi. Bila je plemenita, uzor plemenitosti.
Bila je oštroumna, znala se snaći i u najtežim situacijama. Kada je pošao Ebu Bekr radijellahu 'anhu put Medine prateći Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , ponio je sobom sav novac kog je tada imao, u iznosu šest hiljada dirhema. Porodici nije ostavio ništa. Pošto je saznao njegov otac Ebu Kuhafe za njegovo putovanje, došao je u sobu i rekao Esmi radijellahu 'anha : “Tako mi Boga, ne samo da smo ostali bez njega, nego smo ostali i bez novaca“.
„Djede, ostavio nam je dosta novaca,” rekla je Esma radijellahu 'anha . A zatim je uzela kamenčiće i stavila ih u dolaf u kome se držao novac. Stavila je na njega platno, a zatim uzela ruku slijepog djeda, koji je još uvijek bio mušrik i rekla mu: „O djede, vidi koliko nam je ostavio novaca“!
Djed je stavio svoju ruku na njih i rekao: “Dobro je kad vam je ovoliko ostavio!” Ovim je htjela smiriti dušu zabrinutog starca, i da joj ne daje ništa od imetka, jer je prezirala da pruži ruku mušriku pa makar to bio i njen djed.

Safijja bint Abdulmuttalib radijellahu 'anha

Bitka na Hendeku je priča koja je isprepletena sa nitima oštroumnosti, snalažljivosti, odlučnosti i hrabrosti Safijje bint Abdulmuttalib radijellahu 'anha .
Resulullah sallallahu 'alejhi ve sellem je imao običaj da, kada ide u neki pohod ili bitku, žene i sluškinje skloni u neki siguran zaklon, bojeći se da ih ne ugrozi kakav izdajnik u času kada nemaju zaštitnika.
Za vrijeme bitke na Hendeku sklonuo je svoje žene, tetku i grupu muslimanki u tvrđavu Hassana ibnu Sabita radijellahu 'anhu koju je ovaj nasljedio od svojih predaka, a bila je jedna od najutvrđenijih i najbezbjednijih tvrđava u Medini. Muslimani su bili zaokupljeni oko Hendeka očekujući borbu protiv Kurejša i njihovih saveznika. Nisu brinuli za žene i djecu jer su bili na sigurnom. Safijja bint Abdul-Muttalib radijellahu 'anha je zapazila sijenku kako se prikrada u jutarnjem polumraku. Napregla je sluh i vid nastojeći da nazre lik pridošlice. Jedan Jevrej je došao do tvrđave i kruži oko nje pokušavajući da sazna ko je u njoj. Zaključila je da je to špijun koji je došao da vidi ima li muškaraca koji čuvaju žene i djecu, ili su one same. Mudro je u sebi razmatrala situaciju u kojoj se ona i druge žene i djeca nalaze:’’Židovi iz plemena Benu Kurejz su iznevjerili ugovor sa Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem i stali uz Kurejšije i njihove pomagače protiv muslimana. Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i ashabi su zauzeti oko Kurejšija koji napadaju na njih. Ako Allahov neprijatelj uspije prenijeti svome narodu stvarnu situaciju, uzet će žene i djecu i učiniti ih robljem i nanijeti veliki bol i štetu muslimanima.’’ Kada je to shvatila, brzo je uzela svoj zar i umotala ga oko glave, stegnula svoju odjeću oko sebe i uzela drvo na rame. Sišla je do vrata tvrđave i otvorila ih polahko i pažljivo. Sakrivši se, budno i oprezno je pratila Jevreja dok nije došao dovoljno blizu. Snažno ga je udarila u glavu i srušila ga na zemlju, zatim je ponovila udarac nekoliko puta dok nije shvatila da ga je ubila. Zatim se vratila nazad zadovoljna smaknućem špijuna koji je kružio oko ženskog kvarta i tako zaštitila žene.

Rumejsa bint Milhan, Ummu Sulejm radijellahu 'anha

Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:
„Vidio sam sebe kako sam ušao u džennet kad tamo Rumejsa bint Milhan, žena Ebu Talhe.“ 1
Divan li je primjer koji o njoj pripovijeda njen sin Enes bin Malik radijellahu 'anhu . On prenosi da je, jednom prilikom kada je Ebu Talha radijellahu 'anhu bio odsutan od kuće, preselio im sin, a on to nije znao. Ummu Sulejm radijellahu 'anha, ta divna i hrabra žena, majka tog djeteta, nije željela da odmah na pragu dočeka muža sa tužnom i bolnom viješću, već je spremila večeru i posebno lijepo se dotjerala za njega. Tu noć su imali i odnos, nakon čeka je saopštila mužu o smrti njihovog sina. Obratila mu se riječima: «Šta misliš kada bi narod uzeo pozajmicu članova porodice i oni budu tražili tu svoju pozajmicu, da li imaju pravo da im je zabrane?» Ebu Talha radijellahu 'anhu , ne sluteći šta mu želi reći, odgovori: «Nemaju.» Ummu Sulejm radijellahu 'anha mu je zatim rekla: «Onda mirno podnesi gubitak svoga sina.» Ebu Talhu radijellahu 'anhu pogodi ta vijest i ne mogavši razmišljati o mudrosti njenog postupka naljuti se i reče joj: «Pustila si me da budem džunub, a onda si me obavijestila o mom sinu», te je izašao i srdit se uputio Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i ispričao mu šta se desilo. na što je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem , rekao: «Allah vas blagoslovio u vašoj protekloj noći!»

Allah 'azze we dželle je uslišao Poslanikovu sallallahu 'alejhi ve sellem , dovu i učinio da Ummu Sulejm radijellahu 'anha zanese. Kada se trudnoća bližila kraju i nazirao porod, odlučna i hrabra Ummu Sulejm radijellahu 'anha zanemari svoje stanje i krene skupa sa Ebu Talhom radijellahu 'anhu , Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, i ostalim mudžahidima u džihad protiv neprijatelja islama. Strpila se i rekla mužu da su je prošli bolovi, te da nastave dalje i to sve iz želje da se vrate u Medinu u društvu sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem . Odmah po dolasku u Medinu rodila je sina.
Zar nije divan primjer ove mudžahidke koja nije pridavala značaj visokoj trudnoći i napornom stanju pred sami porod?!

قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤

64 Reci: "Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih."

El-En'am, 64

Napisala: Ummu Humejra