Archives

Pokuđeni ahlak

Oholost

Prvi grijeh Prva prepreka na putu istine je grozna bolest koja biva razlogom i začećem mnogih drugih bolesti i grijeha. Ona je jedan ...

Prepreke na putu istine