Pitanje:

Da li se šerijatska rukja  smatra ibadetom? Da li važi za nju da je nije dozvoljeno izvršavati radi neke dunjalučke stvari? Da li se na takvu osobu mogu odnositi ovi ajeti:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦

15 Onima koji žele život na ovome svijetu i ljepote njegove – Mi ćemo dati plodove truda njihova i neće im se u njemu ništa prikratiti. 16 Njih će na onome svijetu samo vatra peći; tamo neće imati nikakve nagrade za ono što su na Zemlji radili i biće uzaludno sve što su učinili.

Hud, 15 - 16

? Kakav je propis učenja sure El-Bekareh samo radi istjerivanja šejtana, zbog bereketa, radi poništenja sihra, ili radi zaštite od sihra, odnosno šta je propis učenja drugih sura samo radi vrijednosti koja je spomenuta u vezi tih sura? Kakav je propis u vezi dnevnih zikrova ako ih osoba praktikuje kako ga ne bi pogodilo neko ezijećenje, ili ih praktikuje radi vrijednosti njihova učenja? Da li se ovo smatra da osoba izvršava ibadet radi dunjaluka? Takođe i dova kojom se traži da se zadobije neko dunjalučko dobro? Allah vas nagradio?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Šerijatska rukja je ibadet jer predstavlja skup dova i zikrova1. Nema smetnje da čovjek – Allahov rob u djelima pokornosti Allahu zadobije korist tog ibadeta na dunjaluku i ahiretu, korist koja je pritvrđena u šerijatskim tekstovima (tj. ajetima i hadisima), kao što je slučaj sa rukjom putem učenja Kur'ana, posebno sure El-Bekareh – jer ova sura istjeruje šejtane, sprečava uticaj sihra uz Allahovu dozvolu i uzrokom je bereketa, a na to ukazuje ono što je došlo u hadisu:

„Učite suru El-Bekareh, zaista je u njezinom učenju bereket, a njezino ostavljanje jad, i zaista je ne mogu učiti pokvarenjaci.“ 2

U drugom hadisu: „Zaista šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekareh.“ 3

U jednoj od prethodnih fetvi smo istakli za prioritetan stav da volja za interesom i koristi koja proizilazi iz ibadeta, a na koju upućuje Zakonodavac, Mudri – da čovjek nije griješan zbog takvog htijenja, niti je zbog takvog nijeta njegov ibadet neispravan. Naprotiv, biće nagrađen shodno nijetu-iskrenosti i njegovom nadanju za nagradom. Takođe smo u prethodnim fetvama ukazivali da je dozvoljeno u jedno djelo udružiti namjeru za ibadetom i namjeru za činjenje neke dopuštene stvari.

Prijevod sa:

https://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=322705&Option=FatwaId