Fikh

Propis diplome djelomično stečene varanjem

Pitanje:

Kakav je propis upisivanja fakulteta i zasnivanja radnog odnosa sa  diplomom čiji su neki predmeti položeni na prevaru?

Odgovor :

Neka je  hvala Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Ako  si se pokajao za ono što je prethodilo od prevare i sličnog u tvom  zadobijanju diplome srednje škole, onda – inšaAllah – nema smetnje da nastaviš sa studiranjem na fakultetu sa diplomom koju posjeduješ.

Upitan je šejh Ibn Usejmin   rahimehullah sljedeće: Završio sam srednju školu, međutim,  varao sam na nekim predmetima iz engleskog jezika, i sad sam na univerzitetu. Šta mi je obavezno u vezi ovoga? Da li mi je obavezno pokajanje u ovom slučaju? Pa je odgovorio (Ibn Usejmin):  Obavezno ti je pokajanje Allahu, i da se ne vratiš istom djelu. To je zato što se varanje na ispitu iz bilo kojeg predmeta smatra varanjem (po šerijatu), kao što to i sam izraz znači. Potvrđeno je od Vjerovjesnika   sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Ko vara nije od nas.“ Otuda, na tebi je da se pokaješ Allahu. Na fakultet uđi sa pokajanjem i nastavi studiranje kloneći se varanja. Ako ti bude određeno da stekneš diplomu bez da je u tome bilo ikakvog varanja, pa doista Allah prima pokajanje od Svojih robova i prelazi preko ružnih djela.

Takođe, nije ti haram ono što zadobiješ svojim poslom nakon što završiš  fakultet.

Upitan je šejh Ibn Baz  rahimehullah : Čovjek radi sa diplomom na čijim je ispitima varao, on sada ispravno obavlja svoj posao sa prestižnom diplomom? Kakav je propis njegove plate? Da li je halal ili haram? Odgovorio je (Ibn Baz): InšaAllah nema smetnje. Obaveza mu je da se pokaje Allahu za ono što je proteklo od prevare. Dakle, kada takav obavlja svoj posao kako treba, onda mu nema grijeha sa strane njegove zarade. S druge strane,  zgriješio je čineći prevaru, i na njemu je da se pokaje Allahu za istu.

 

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=326317