EkonomijaAktuelno

Promjene na nivou ekonomskih odnosa Turska-Rusija

Nakon obaranja ruskog aviona F – 4 od strane Turske  krajem 2015. godine, postaje aktuelno pitanje daljih političkih i ekonomskih odnosa tih dvaju zemalja.

Prema nekim analitičarima, ovo ne bi značajnije trebalo da utiče na ekonomske odnose dvije zemlje. Oni smatraju da je ekonomska komponenta odvojena od političke, pa da shodno tome neće doći do radikalnijih promjena. Prema tom stavu, Rusija neće prestati sa dostavom plina Turskoj, a Turska neće prestati prodavati visoko-tehnološku robu i povrće usljed novonastale situacije. Rusija i Turska su imale veoma dobre ekonomske odnose, međutim, nakon obaranja ruskog aviona javljaju se političke tenzije i dostižu ozbiljan vrbalno-konfliktni nivo.

Takođe dolazi do određenih promjena u sferi ekonomije. Prvi ekonomski sektor koji trpi štetu jeste turizam. Turska je u posljednje vrijeme bila atraktivna turistička destinacija za brojne Ruse, posjećenost turskih ljetovališta, kao i drugih turističkih atrakcija je rasla.  Međutim nakon incidenta, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je savjetovao, čak odvraćao ruske građane da ne idu u Tursku radi mogućnosti terorizma i terotističkih napada. Prema podacima Rojtersa, 4,4 miliona Rusa je prošle godine posjetilo Tursku.

Druga osjetljiva ekonomska tačka jeste prehrambeni sektor. U 2014. godini, 4% izvoza Turske, uglavnom tekstila i hrane išlo je za Rusiju, što je imalo vrijednost 6 milijardi dolara. Međutim u periodu januar – septembar 2015. godine, isti taj izvoz iz Turske za Rusiju se smanjio za 40%. 1

Što se tiče sektora energetike i sirovina, Turska je nakon Njemačke najveći kupac prirodnog gasa iz Rusije što na godišnjem nivou čini 28 – 30 miliona kubnih metara gasa, dok su ukupne godišnje potrebe 50 milijardi. Takođe, Rusija je najveći dobavljač nafte i naftnih derivata Turskoj. Zajedno sa Egiptom, Turska je najveći kupac ruske pšenice, a Turska je takođe i najveći kupac ruskih poluproizvoda od čelika.

Turska i Rusija zajedno vode različite projekte od kojih je izgradja gasovoda Turski tok, kao alternativna ruta dostavljanja gasa Evropi, kako bi se zaobišao teritorij Ukrajine.

Sva ova područja saradnje između Turske i Rusije bi mogla biti ozbiljno ugrožena nakon obaranja ruskog aviona. Sve što će se dešavati na dalje jeste rezultat političkih odnosa dvije zemlje.

Priredio: Ahmed B.