Autor: Da'ija Ebu Tevbe

Veliki broj ljudi je preplašen. Ovaj strah tjera ljude da kažu da će prestati nositi himare i hidžabe, ljudi tvrde da će prestati puštati brade, obrijat će svoja lica da ne izgledaju kao muslimani. Ovo je reakcija velikog broja ljudi, muslimana, šta da kažemo na sve ovo?
Muslimani, vjernici, naređeno nam je da se bojimo Allaha i na mnogo mjesta u Kur'anu rečeno nam je ”Ittekillah – Boj se Allaha!”. Previše je primjera. Ali ono što zaista trebamo da znamo je da osoba koja se boji Allaha ne smije biti preopterećena dunjalučkim strahom. To ne znači da osoba neće imati neugodan osjećaj radi različitih stvari koje se dešavaju u svijetu, međutim, to neće natjerati čovjeka da promijeni svoj din – vjeru. Jer ako ćeš postati kafir samo zato jer prolaziš kroz neku poteškoću u životu, onda idi i postani kafir i mi ćemo biti sretni jer smo slobodni od tebe (munafik pravi veću štetu vjernicima od kafira). Ali ono što ove poteškoće treba da urade mimo toga je da nas testiraju je i da nas učvrste u dinu/vjeri. Zar mislimo da ćemo reći ”Mi vjerujemo” i da nećemo biti testirani?

Dobra stvar u tome što je Trump pobjedio na izborima je što muslimani i afrikanci ne mogu više tvrditi da rasizam i mržnja prema islamu nisu od sastavne kulture ovdje (Amerika), svejedno koliko se trudili da budete kao oni, a ne bi trebali da budete kao oni. Oni nisu naši učitelji. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: ”Uvijek će biti dobra, uvijek će biti dobra, uvijek će biti dobra sve dok se budete razlikovali od jevreja i kršćana.” Kako u njihovoj kulturi tako i u moralima. To je ono na čemu mi muslimani trebamo da budemo. Trump se neće pretvarati da mu se sviđate, što je dobro, sada se možemo suočiti sa stvarnošću. Šta nas spriječava da učinimo hidžru i da napustimo ovu zemlju, onda nalazimo izgovore, pa gdje da to odemo? Da li želite da kažete da Allah nije učinio Zemlju dovoljno prostranom da na njoj možete naći mjesto na koje možete učiniti hidžru. Možete otići u Etiopiju, mjesto prve hidžre, ili Gambiju, možete otići na mnoga mjesta. Ali stvar je u tome da ne želimo da odemo na neko mjesto gdje se moramo odreći svog komfora i na mjesto gdje moramo proći kroz poteškoće pri osnivanju sigurnog i islamskog naselja. Ili čak da se pridružimo onima koji to već pokušavaju, jer smo uplašeni.

Dakle, postoje neke stvari koje prvo treba da učinimo.

Prvo, moramo da se vratimo našoj vjeri i da je ponovo naučimo. Da budemo čvrsti u našoj vjeri, a ne suprotno tome što počinjemo da ostavljamo vjeru,  našu odjeću i druga obilježja islama, i  počinjemo da ličimo na nemuslimane.
Mi moramo da štitimo naše žene kao pravi muškarci, to znači da treba da češće izlazimo sa našim ženama, jer ove kukavice koje ih napadaju, napadaju ih samo kad su same, a vi – mi muškarci treba da prestanemo da budemo debeli i lijeni, i da malo vježbamo da bi mogli da zaštitimo naše žene.  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao da u bradi muslimana postoji strah koji osjećaju nemuslimani, strah za one koji mrze islam. Tako da, puštajte svoje brade, plašiti će vas se i ostaviti će vas na miru. Želim da razmislimo o ajetu kada Allah govori Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem da ga se boji, i ne kažemo da Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije imao strah od Allaha, nego ga Allah napominje na to. Tako i mi, ne kažem da nemamo strah od Allaha, nego se napominjemo, bojmo se Allaha, budimo svjesni Allaha. Mislite malo više o toj svijesti. Takođe u istom ajetu Allah nam govori: i ne budite poslušni kafirima i munaficima. Ovaj ajet je objavljen poslije Uhuda kada su Ebu Sufjan i grupa kafira došli u Meku i tražili munafike. Pa su zatim potražili Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i kazali mu, tražili od njega da prestane spominjati njihova božanstva, Lata i ‘Uzata. Danas kažu: ”prestanite vi spominjati Isusa” 'alejhisselam prestanite spominjati greške u našim vjerama i kažite da ima dobra u ljudima koji ih obožavaju i mi ćemo vas ostaviti na miru. Ovo je ista stvar koju mi imamo danas. Imamo kafire koji dođu i govore određene stvari, a zatim imamo munafike i neznalice iz naših redova koji dođu i kaže da se trebamo složiti s njima, da trebamo učiniti kompromise. Ne budite kao oni, ne slušajte te ljude, držite se svog islama.
Držite se islama čvrsto i na umjeren način. A umjeren način nas ne čini ekstremistima, nego je ono što oni zovu ekstremizmom u najčešćim slučajevima upravo umjereni islam a ko su oni da nam sude?!

To je savjet koji vam nudim, ne slijedite ljude koji vam kažu da činite kompromise, ne brijte svoja lica, ne skidajte svoje hidžabe i džilbabe i ne govorite da svi ti ljudi i vjere nisu obavezni da prime islam. I ne slušajte ih kad kažu da ne govorite o mahanama drugih religija i da to nisu prave vjere koje su zalutale sa pravog puta. Ne slušajte te ljude nego slijedite ono što vam objavljuje vaš Gospodar. Slijedite sunet, sunet će vas učvrstiti i učiniti vas snažnim i dati vam smirenost i mir. Na sličan način bid'at (novotarija) će vas odvesti na stranputicu i učiniti vas prestrašenim i učiniti će da osjetite neugodnost i strah prema nevjernicima u vašim srcima. Allah je svjestan šta oni rade i imajte povjerenje u Allaha, vjerujte Allahu.
”حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”
Dovoljan nam je Allah i On je Vekil. A šta znači El-Vekil (الْوَكِيلُ)? To je Onaj koji se brine o našim stanjima. A kako imamo ”takvu-bogobojaznost”? TakvAllah, Strah od Allaha? To postižemo slijeđenjem suneta i onoga što nam je objavljeno. Tako da praktična stvar koju možemo da uradimo je da preispitamo svoje nijete, svoje nijete pri učenju vjere, pri prakticiranju vjere u našim životima. Tako da kad nas šejtan pokušava preplašiti mi postanemo još čvršći. A šta je ovaj strah (nakon predsjedničkih izbora)? Taj strah je laž koja nam se čini stvarnom. Čega se bojimo? Da nam ovaj kafir može uraditi šta god on poželi. NE! Sve je u Allahovoj ruci, tako da  obratite se Allahu i to je ono što vam poručujem, vratite se svojoj vjeri!

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=SK-T8w6teJg