Aktuelno

Post dana Ašure

Post 10-tog dana Muharrema – Ašure

Prenosi se od Ibn Abbasa radijellahu 'anhu  da je kazao: ”Kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem stigao u Medinu, zatekao je židove da poste dan Ašure, pa ih je upitao: ‘Šta je to?’ Kazali su: ‘Ovo je veličanstven dan (u rivajetu: dobri dan), u njemu je Uzvišeni Allah spasio Musaa i njegov narod (u rivajetu: Benu Israil) od faraona i njegova naroda (u rivajetu: od njihovog neprijatelja) pa ga je Musa, alejhis-selam, postio iz zahvale Allahu.’ Kazao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Mi smo preči Musau od vas’, pa ga je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem postio i naredio da ga poste.”  1

Prenosi imam Muslim od Ebu Katade radijellahu 'anhu  pitan je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  o postu na dan Ašure, pa je kazao: ”Post Ašure briše (male) grijehe iz protekle godine.”

Mustehab je postiti 9-ti i 10-ti dan Muharrema, što odgovara danima petak i subota (23 i 24 oktobar).

S obzirom  da mlađak nije viđen u zemljama u kojima se njegovo pojavljivanje prati poput zemalja Arapskog poluotoka, upotpunjen je 30-ti dan mjeseca Zul-Hidždžeta tako da su 9-ti i 10-ti dan Muharrema petak i subota.

preuzeto sa: www.stazomislama.com