Fikh

Poslodavac me ne isplaćuje puno radno vrijeme

Pitanje:

Ja sam apotekarka, radim u privatnoj apoteci. Napravila sam dogovor sa vlasnicom apoteke o tačnom iznosu plate. Zatim su se promijenili (radni) dani po produženju (sati rada), te je izašlo da radim cijelu sedmicu osim petka. Radim četiri sata svaki dan uz dodatak dva sahata izjutra subotom. Vlasnica je počela da mi daje platu za čitavu sedmicu rada osim dodatnih dva sahata subotom, naravno bez da me išta obavijestila. Naime, rekla mi je da radim četiri sata dnevno (mimo petka) u periodu od mjesec dana, i da je to moje pravo.

Da li mi je dozvoljeno da uzmem naknadu za (neplaćena) dva sata (subotom) bez znanja vlasnice apoteke, ili da to ostavim na njezinu odgovornost za Sudnji dan?

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Hvala Allahu, i salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

Ako te vlasnica apoteke obavezala na rad dodatna dva sata prekoračivši time ono što podrazumjeva vaš prvobitni dogovor, onda zaslužuješ od vlasnice apoteke platu za dodatna dva sata rada. Kada se ona sustegne da ti isplati taj dodatak, onda ti je dozvoljeno da to uzmeš bez njezina znanja, a to na osnovu stava koji je uzeo dio učenjaka u govoru o dozvoljenosti takvog postupka, a što je poznato kao meseletu-z-zifr/ pitanje o ostvarenju (prava). Prethodno smo u drugim fetvama objasnili mišljenja učenjaka o tom pitanju.

Međutim, ako radiš ta dva (dodatna) sata bez da te ona na to obavezuje, onda ne zaslužuješ platu za to.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=316684