Rekao je Uzvišeni:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

60 Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.

Et-Tewbe, 60

Objašnjenje kategorija ljudi kojima se daje zekat je predmet fikha – islamskog prava. Shodno ajetu, broj ovih kategorija je osam, a detaljno pojašnjenje koje slijedi je uzeto iz djela „El-‘Uddeh šerhu-l-‘umdeh“ šejha Behauddina El-Makdisija sa komentarima doktora Mustafe El-Buga1

Kategorije kojima se daje zekat Uzvišeni je poimenice spomenuo, otuda nije dozvoljeno dati zekat drugima mimo ovih kategorija, jer ih je Allah izdvojio (u ovom pravu) u ajetu sa izrazom „innema“, tj. da zekat pripada samo spomenutim kategorijama. „Innema“ potvrđuje nešto spomenutom a negira isto od svakog drugog.

 

  1. Siromasi – Fukara su oni što ne nalaze imetak koji bi bio dovoljan da nadomjesti njihove osnovne potrebe, ne mogu da taj imetak zarade niti da ga na drugi način obezbjede.
  2. Nevoljnici – Miskini su oni koji nalaze imetak za svoje potrebe ali ne i da upotpune svoje osnovne potrebe.

Obje ove kategorije uzimaju zekat za svoje potrebe, da bi sebe snadbjeli. Siromasi – fukare su u većoj potrebi od nevoljnika – miskina, a što se razumije iz činjenice da je ajet otpočeo sa pomenom siromaha – a u arapskom jeziku se otpočinje sa najbitnijim, pa bitnijim – i iz drugog ajeta gdje se miskini opisuju da posjeduju brodicu s kojom rade i zarađuju:

أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

79 Što se one lađe tiče – ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao;

El-Kehf, 79

. Takođe i iz razloga što je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem tražio utočište od siromaštva2 , a što ukazuje da je siromaštvo žešće stanje nevolje.

Objema kategorijama se daje koliko im treba da upotpune svoje osnovne potrebe. 3

 

  1. Oni koji ga sakupljaju su oni što ga ubiru i čuvaju. Imam – vođa4  muslimana bi trebalo da pri raspodjeli zekata otpočne sa ovom kategorijom, pa im dadne njihov dio kao nadnicu za njihov rad. Razlog tome je što ova kategorija primaoca zekata isti uzima kao  naknadu za svoj angažman na sakupljanju zekata, pa je stoga njihovo pravo da dobije pritvrđenije od prava onih što dobivaju zekat kako bi ih se utješilo u njihovom stanju ili nevolji. Ova kategorija uzima od zekata makar bili i bogati. Zabranjeno im je da prilikom sakupljanja zekata uzimaju bilo kakav imetak kao hediju-poklon.