Allah Uzvišeni kaže u kazivanju o Ibrahimu 'alejhisselam kada je krenuo da izvrši naredbu iz sna o klanju svoga djeteta Isma'ila:

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧

107 i kurbanom velikim ga iskupismo

Es-Saffat, 107

Većina govora mufesira je da se radi o klanju mužjaka od ovce, dok su,pak, njihovi stavovi različiti po pitanu porijekla ovna.
Neki su rekli da je iz dženneta spomenuvši da je to zapravo kurban koji je bio pripremio Habil sin Adema, pa ga je Allah od njega primio, uzdigao i nastanio u džennetu da se u njemu kreće.
Neki su kazali da je to jedan od ovnova sa planina, da je pao na Ibrahima 'alejhisselam pa ga je on zaklao. Rečeno je i drugo mimo ovoga.
Svi ovi govori ustvari nemaju dokaz koji se oslanja na Kur'an ili sunnet.

Što se tiče pomena kurbana da je veliki – to ne ukazuje na mnoštvo njegovog loja i mesa, jer se ‘veličinom’ opisuje ugled i važnost. Naravno, ovaj ovan ima golemu ulogu jer je otkup za veliku ličnost, a to je Isma'il sin Ibrahima 'alejhimesselam.

Što se tiče kurbanskog mesa – nema dokaza da je ono uzdignuto pa ga pojela vatra, kako je to bio slučaj sa kurbanima u prethodnim vremenima, ili da ga je pojeo Ibrahim i njegovi ukućani, ili da je dao drugima od ljudi, ili da ga je ostavio zvijerima i pticama.

Kada nema dokaza koji ukazuje na porijeklo ovna niti na konzumaciju njegovog mesa, onda je po vanjštini – kako je to ustaljeno – ovan od stoke sa Zemlje, i da je Ibrahim 'alejhisselam jeo od tog kurbana, i udijelio od njegovog mesa iz zahvalnosti Allaha što je iskupio Isma'ila.
Uloga kurbana u islamu je kako je to rekao Vjerovjesniksallallahu 'alejhi ve sellem: „Praktikujete s kurbanima sunnet vašeg oca Ibrahima.“
Napominjem da Kur'an ne poklanja pažnju detaljnim pojašnjenjima (događaja), nego daje pažnju na momenat razmišljanja i pouke. Ibrahim 'alejhisselam nije zaklao kamilu niti kravu, niti je znao za otkup svoga sina (kurbanom), već Allah skreće pažnju na ovo kako se to razumije iz vanjštine izraza:

وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٧

107 i kurbanom velikim ga iskupismo

Es-Saffat, 107


Ovo je usmjeravanje od Allaha, a ono što je obavezno je slijeđenje (Kur'ana i sunneta).

Prijevod sa:
https://fatwa.islamonline.net/2130