Ovo je . dio od 3 u serijalu Govor islamskih učenjaka o obliku Zemlje
Pitanje:

Da li postoji konsenzus da je Zemlja okrugla/loptasta? Ako postoji, šta su onda dokazi iz Kur'ana i sunneta da je zemlja loptastog, odnosno jajastog oblika?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Prenosi veći broj učenjaka konsenzus o loptastom obliku Zemlje, od toga je:

Što  je prenio šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah od Ebu-l-Husejna ibnu-l-Munadija rahimehullah gdje kaže: “Rekao je imam Ebu-l-Husejn Ahmed ibn Džafer ibnu-l-Munadi rahimehumallah,  a on je od istaknutih i čuvenih učenjaka koji su poznati po poznavanju predaja i velikih djela u oblasti dunjalučkih nauka, pripada drugoj generaciji učenika imama Ahmeda rahimehullah. On je rekao: “Nema razilaženja među učenjacima da je nebo poput lopte”. Rekao je: “Takođe su složni da je Zemlja sa svim svojim kretanjima na kopnu i moru poput lopte.” Rekao je (na drugom mjestu): „Na ovo upućuju Sunce, Mjesec i planete; ne postoji njihov izlazak i zalazak nad svim (ljudima) koji su na (različitim) stranama Zemlje u isto vrijeme, naprotiv, nego na istoku prije nego li na zapadu.“ 1

Upitan je (tj.Ibn Tejmije) o dva čovjeka koja se spore oko izgleda neba i Zemlje, da li su oni dva okrugla tijela ili ne. Jedan je od njih je govorio da su okrugli, a drugi to negirao rekavši: „Taj govor (o loptastoj Zemlji) nema osnova u onome što je došlo (od Objave), pa šta je ispravno?“  Pa im je (Ibn Tejmijje) odgovorio: “Nebesa su kružnog oblika kod muslimanskih učenjaka, prenosi konsenzus muslimana po ovome više od jednog učenjaka od imama u islamu, poput Ahmeda ibn Džafera El-Munadija rahimehumallah, jednog od od velikih učenjaka iz druge generacije učenika Imama Ahmeda, koji je napisao oko 400 djela. Prenosi konzenzus o tome  i imam Ebu Muhammed ibn Hazm rahimehumallah,  i Ebu-l-Feredž ibnu-l-Dževzi  rahimehumallah, i prenijeli su učenjaci to isto u poznatim senedima od ashaba i tabi'ina, i to su spomenuli iz Allahove knjige i sunneta Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem. Pojasnili su ovaj govor  sa empirijskim/čulnim  dokazima, iako su o tome već uspostavljeni i (astronomski) proračuni. Ne poznajem među poznatim učenjacima muslimana da je neko to negirao, osim jedna mala skupina apologetičara kada su se raspravljali sa astrolozima pa rekli, navodeći kao primjer vjerovatnoće:  da je dozvoljeno da (nebesa i Zemlja) budu četvrtasti ili šestougaoni ili drugo od toga. Oni nisu zanijekali da (nebesa i Zemlja) budu kružnog oblika, nego kažu da je moguće da bude i suprotno tome. Ne  poznajem nekoga ko je rekao da nisu kružnog oblika – izričit je bio u ovome-  osim nekog među neznalicama čiji stav se ne uzima.” 2

Rekao je Ebu Muhammed Ibn Hazm rahimehumallah: Potreba objašnjenja loptastog oblika Zemlje: „Kaže Ebu Muhammed (tj.Ibn Hazm) – a ovo kada budemo inšaAllah uzeli (da obradimo)  – spomen onoga čime oponiraju kada kažu: Dokazi su vjerodostojni da je Zemlja loptasta, ali običan svijet govori mimo toga, pa naš je odgovor, a od Allaha je uspjeh : „Niko od imama msulimana koji zaslužuje ime imama po znanju nije zanegirao tekvir/zavijenost Zemlje (tekviru-l-erd), niti je zabilježena od nekoga od njih i jedna riječ u odbijanju istog. Naprotiv,  argumenti Kur'ana i sunneta su došli sa potvrđivanjem njezina tekvira/zavijenosti…” Zatim je naveo set dokaza o tome. 3

Od dokaza loptastog oblika Zemlje je:

خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ٥

5 Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On noću zavija dan i danom zavija noć, On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On je Silni, On mnogo prašta!

Ez-Zumer, 5

Ovim ajetom su Ibn Hazm  rahimehullah i drugi dokazivali spomenuto.4  5

prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/118698