Ahlak, edeb, rekaik

Ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  – u onome što prenosi od svoga Gospodara – kaže:” … pa ko nađe neko dobro, neka zahvali Allahu, a ko nađe nešto drugo neka ne kori nikoga osim samoga sebe.”  1

Ibn Redžeb rahimehullah: “Ovaj hadis ukazuje na to da je sav hajr od Allaha 'azze we dželle, i to je Njegova blagodat robu bez da on to zaslužuje. Sav šer je od samog sina Ademovog zbog slijeđenja strasti, kao što je rekao Uzvišeni: 

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٩

79 Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok.

En-Nisa', 79

 

Dragocjeni savjeti

Alija ibn Ebi Talib radijellahu 'anhu kaže: “Neka rob želi samo svog Gospodara, neka se boji samo svog grijeha, pa kada Allah Uzvišeni želi uspijeh i uputu robu, On ga pomogne i da mu uspijeh u pokornosti Njemu – to onda bude blagodat tj. dobrota od Njega Uzvišenog. Ali kada On Uzvišeni želi poniženje robu, onda ga prepusti samom sebi i ostavi ga između njega samog i njegove duše pa ga šejtan odvede u zabludu zbog nemarnosti spram spomena Allaha 'azze we dželle . Taj čovjek slijedi svo strasti, a njegovi postupci bivaju daleko od razboristosti. Sve je to pravda od Allaha subhanehu we te'ala . Zaista su robovi dobili dokaz spuštanjem Knjige i slanjem Poslanika pa niko od ljudi nema opravdanje a ni dokaza pred Allahom 'azze we dželle , nakon slanja Poslanika.”

Kada vjernika na Dunjaluku zadesi neka nevolja, tada on okrivljuje samog sebe i to ga poziva da se vrati Allahu 'azze we dželle, iskreno se kajući i tražeći oprosta. Uzvišeni Allah je obavijestio o stanovnicima Dženneta da će oni zahvaljivati Njemu na onome s čime ih je On opskrbio od svojih blagodati:
“I oni rekoše:

وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَٰمِلِينَ ٧٤

74 I oni će reći: "Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!" Divne li nagrade onima koji su se trudili!

Ez-Zumer, 74

وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ٢

2 i kunem se dušom koja sebe kori.

El-Kijame, 2

Doista su oni sami sebe korili onda kada su ušli u Džehenem. Zebanije su ih ščepale i razdvojile od onoga za čim žude. Tu su se prekinule njihove puste želje, a rahmet se od njih uzdigao – svaki čovjek poče sam sebe koriti.

 

Dersovi odgoja

Halid b. Abdur-Rahman El-Husejnan

Preuzeto sa:

http://Stazomislama.com