Fikh

Kako odagnati ružne pomisli u namazu

Pitanje:

Hoću da se izbavim iz duševnog stanja koje je počelo sa jakim vesvesama (ružnim pomislima) u ibadetu, a završilo da sam postao (kao) duševni bolesnik. Moje je pitanje:

Kad god se čistim od mokraće, abdestim i počnem da klanjam, dođu mi vesvese/pomisli da ću izmokriti (malo) na sebe tokom namaza. Zatim od straha ispustim kap ili dvije mokraće, napustim namaz, pa uđem (u hamam) da ponovim postupak čišćenja i abdestim. I otpočnem (opet) da klanjam razmišljajući na isti (prethodni) način, pa opet ispustim malko mokraće.

Šta da uradim da budem u stanju da klanjam i da mi namaz bude primljen ? Takođe, zbog ovog razmišljanja ne znam šta izgovaram na namazu, niti na kojem sam rekatu. Nadam se od vas da ćete mi pomoći, – Allah vam  to učinio na vagi dobrih djela.

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedžid

Odgovor:

Hvala Allahu, i neka je salavat i selam  na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe.

A zatim:

Liječenje i odagnjavanje vesvesa (ružnih pomisli) je ignorisanje toga  i neosvrtanje na isto. Na tebi je da se boriš protiv tih vesvesa i ne mariš za njih.

Ako je tvoj osjećaj da ti izađe pokoja kap mokraće puka vesvesa, onda se ne osvrći na to i nastavi sa svojim namazom.

Dočim, ako si ubjeđen bez imalo sumnje da, kad god staneš na namaz, izađe nešto mokraće, onda je tvoje stanje/propis da si sahibi-s-selis,tj. onaj koji ne može zadržati mokraću.  Dovoljno ti je da se abdestiš pri svakom nastupu namaskog vakta,  sačuvaš se (od mokraće) tako što ćeš staviti komad krpe ili sličnog na mjesto (spolnog uda), i klanjaš sa tim abdestom farz  i šta god hoćeš od nafile (dobrovoljnog namaza) sve dok ne prođe taj namaski vakat. Potrudi se da postigneš skrušenost u namazu, koncentraciju i prisustvo srca u tome.

Ako ti se (u tom stanju) pojavi vesvesa u namazu, onda je odbaci od sebe i nastavi sa svojim namazom. Ako posumnjaš da li si  npr. na drugom ili trećem rekatu, – računaj po većem, i uzmi da si (u ovom primjeru) na trećem rekatu. I ne obaziri se na vesvese sve dok ih Allah od tebe ne odagna iz Svoje blagodati.

Prijevod sa:

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=316123