Kada bi bilo ispravno naše imansko bratstvo, bratstvo kojem se nadamo da ga imamo, onda bi se zaista potrudili u sijanju njegovih vrtova u našim srcima, pa bi u nama dalo kao plodove novi život mimo ovoga kojim kročimo, jer zaista se srca žive, povezuju se i spajaju. Tako im Allah ostavi u naslijeđe blagodati čiji osjećaj ne može zamisliti niko osim onaj ko je to već kušao.

Od bratstva po osnovi vjere je:

1. Da se okusi slast vjerovanja pa se poživi životom onih sretnih,

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem„Kod koga se nađu tri stvari osjetiće slast imana: da su mu Allah i Njegov Poslanik voljeniji od bilo čega drugog; da voli osobu – ne voli je osim radi Allaha; da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru.“ 1

Kada ovo ostvari privući će osjećaj slasti pokornosti i ponijeti teškoću radi Allahovog i zadovoljstva Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem ,te dati tome prednost nad nekim dunjalučkim dobrom. Srce koje je zdravo od bolesti nemara i strasti nalazi okus imana kao kušanje okusa meda u ustima. Neće osoba ubrati ovaj plod dok ne ostvari ove tri osobine koje se u biti vraćaju na jedno, tj. davanja prednosti Allahu i Njegovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem nad svime – ništa mu nije draže od Allaha i Njegovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , ne vezuje se ni za jednog čovjeka osim kroz ljubav radi Allaha, i ništa mu nije mrže od džahilijetskog života, nevjerstva i griješenja. Tada njegovo srce direktno učestvuje u onome što jezik ne može opisati.

2. Da ga Allah obuhvati Svojom milošću i zaštiti ga od nesreća i nevolja Sudnjeg dana.

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „ Allah je na pomoći robu dok god je taj rob na pomoći svome bratu.“ 2
I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem„Ko otkloni od vjernika neku teškoću od dunjalučkih teškoća, Allah će od njega otkoniti neku teškoću među teškoćama Sudnjeg dana.“ 3

Dakle, ko izvrši prava bratstva Allah će ga obaviti Svojom pažnjom i zaštitom.

3. Zadobijanje sigurnosti i radosti, i da će ga Allah staviti u Svoju hladovinu na Sudnjem danu.

Među sedmoricom onih koje će Allah staviti u Svoju hladovinu na dan kada neće biti druge hladovine osim Njegove jesu i „dva čovjeka koja su se zavolila radi Allaha, radi Njega sastala i radi Njega rastala.“ 4

4. Sigurnost od toga da se upadne u širk.

Ne može procuriti do onoga ko voli radi Allaha širk u domenu ljubavi prema nekome mimo Allaha.
Kaže Uzvišeni:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥

165 Ima ljudi koji su umjesto Allaha kumire prihvatili, vole ih kao što se Allah voli, ali pravi vjernici još više vole Allaha. A da znaju mnogobošci da će onda kada dožive patnju – svu moć samo Allah imati i da će Allah strahovito kažnjavati –

El-Bekare, 165

Onaj ko te voli zbog Allaha voli te jer si Allahov rob, dok te drugi možda voli koliko se Allah voli, ili više, ali zbog toga što sudjeluješ s njim u nekom grijehu i slično tome, dotle da taj isti učini širk putem ljubavi koju je usmjerio prema nekome mimo Allaha.

Onaj ko ispoljava jednoću Allahu je zapravo onaj koji te voli zbog Allaha jer njegova ljubav prema tebi izvire iz njegove ljubavi prema Allahu, iz pokornosti Njemu.

5. Da rob bude opskrbljen Allahovom ljubavlju.

Rekao je Allah Uzvišeni u hadisu kudsiju:  „Moja ljubav je zagarantovana onima što se vole radi Mene.“ 5

6. Povećanje stepeni u džennetu sve dok ne dospije do položaja čestitih

Prenosi se u hadisu od Ebu Malika El-Eš'arija radijellahu 'anhu da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se okrenuo prema nama svojim licem kada je završio namaz, pa reče: ‘O ljudi, čujte i razumite i znajte da postoje robovi Allahovi koji nisu vjerovjesnici niti šehidi, a zaželjeće njihov položaj i blizinu Allahu i vjerovjesnici i šehidi.’ Potom dođe neki čovjek od beduina sa kraja skupine ljudi, pa je povio svoju ruku prema Allahovom vjerovjesniku te reče: ‘O Allahov vjerovjesniče, neki među ljudima, nisu vjerovjesnici niti šehidi a zaželjeće vjerovjesnici i šehidi njihovo mjesto i blizinu prema Allahu. Opiši nam ih! Pa se ozari lice Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem zbog pitanja ovog beduina, te reče: ‘To su ljudi od smrtnika, sa karakternim crtama svojih plemena, nije ih spojila blizina rodbinske veze, zavoljeli su se radi Allaha i očistili (od drugih motiva). Allah će im sačiniti na Sudnjem danu minbere od svjetlosti pa ih postaviti da sjede na njima, pa će učiniti njihova lica svjetlošću; ljudi će biti u strahu na Danu sudnjem a oni neće strahovati. To su Allahove evlije za koje nema straha i koji neće tugovati.’6

Razmisli o riječima Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „…zavoljeli su se radi Allaha i očistili (od drugih motiva)” – srca su im postala čista, tj. nema u njima zlobe, osvetoljublja, pakosti, mržnje, neprijateljstva, niti zavisti prema bilo kojem muslimanu – Allah će im uzdići stepene u džennetu upravo ovime; ovo je od velikih plodova bratstva.

7. Smirenost srca i sigurnost od strahota na Sudnjem danu
Rekao je Uzvišeni:

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ٦٧

67 Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:

Ez-Zuhruf, 67

8. Spas svakome onome ko se prihvati za najčvršću vezu

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Najčvršća veza imana je prijateljovanje radi Allaha i neprijateljovanje radi Allaha, ljubav zbog Allaha i mržnja zbog Allaha.“ 7

9. Bistrina svijesti i čistoća srca

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ko voli radi Allaha i mrzi radi Allaha, daje zbog Allaha i uzdrži se davanja zbog Allaha, taj je upotpunio svoje vjerovanje.“ 8

Zaista ljubav radi Allaha ukazuje na potpunost vjere, jer se takvo nešto rađa samo iz čiste duše, usklađenosti djela i straha od Allaha, poštivanja Njegovih objava, voljenja sunneta Njegovog Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem – sve ovo povećava vjerovanje i podstiče na čistotu i ispravnost srca.