Ovo je . dio od 4 u serijalu Imena Kelime-i-šehadeta

8- Allahova riječ (كلمة الله). Rekao je Uzvišeni:

وكلمة الله هي العليا

-„A Allahova riječ, ona je – gornja.“ 1

Ibn Džerir Et-Taberi prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je po pitanju ovoga ajeta rekao: „To su riječi LA ILAHE ILLALLAH.“ 2

Allah je Njegovu riječ učinio gornjom, a tako je i sa njenim sljedbenicima i nosiocima. Kada se spoji vjerovanje u ove riječi i rad po njima Uzvišeni daje pomoć i pobedu. Rekao je Uzvišeni:

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الاْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

-„I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.” 3

9- Poziv istine (دعوة الحق). Rekao je Uzvišeni Allah:

له دعوة الحق

-„Njemu pripada poziv istine.“ 4

Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu: „To je svjedočenje LA ILAHE ILLALLAH.“ A Alija, radijallahu anhu, kaže: „Tevhid-obožavanje samo Allaha, dželle še'nuh.“ 5

10- Ono najljepše (الْحُسْنَى). Rekao je Uzvišeni:

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

-„I ono najljepše smatra istinitim.“ 6

Šejh Abdurahman es-Sa'di u komentaru ovog ajeta kaže: „Tj.smatra istinitim riječi LA ILAHE ILLALLAH.“ 7

11- Dobro djelo (الْحَسَنَةِ). Rekao je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

-“Na Sudnjem danu će Allah dovesti čovjeka iz moga ummeta i izvesti ga pred druge ljude, pa će mu predočiti devedeset i devet knjiga (sidžilla) njegovih loših djela, a svaka knjiga je koliko pogled dopire. Pa će mu reci: ‘Da li poričeš nešto od ovoga? Da li su ti moji pisari i čuvari neku nepravdu nanijeli?’ –Ne, o Gospodaru- odgovoriće. ‘A da li imaš neko opravdanje ili neko dobro djelo?’ Pa će se zbuniti i reći: ‘Nemam, o Gospodaru.’ Pa će mu Allah reći: ‘Naprotiv, ti kod Mene imaš jedno dobro djelo (حَسَنَةٌ). Danas ti se nepravda neće učiniti.’ Pa će se izvaditi jedna kartica (bitaka) na kojoj piše LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH.” Pa kada bude stavljena na jedan tas vage prevagnuće sve one knjige loših djela. 8