Ovo je . dio od 4 u serijalu Imena Kelime-i-šehadeta

Ovom prilikom ćemo govoriti o imenima ovih riječi, pored imena šehadeta (ar. الشهادة) što bi označavalo ‘svjedočenje’, ove riječi imaju i druga imena koja su spomenuta u šerijatskim tekstovima od kojih su:

1- Najčvršća veza (العروة الوثقى). rekao je Uzvišeni:

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
-„Onaj ko zaniječe taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu.“ 1

I kaže subhanehu we te'ala:
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
-„Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. A Allahu se na kraju sve vraća.“ 2
Od Seida Ibn Džubeira, Dahhaka, Ibn Abbasa i drugih se prenosi da su ‘najčvršću vezu’ protumačili kao: „Riječi LA ILAHE ILLALLAH.“ 3

Ono što je povezano ovim riječima to je istinska veza koja se neće prekinuti. Ljubav i mržnja, prijateljevanje i neprijateljstvo se temelje na ovim riječima. Bratstvo i međusobno pomaganje je utemeljeno na ovim riječima koje povezuje njene sledbenike od istoka do zapada. Nasuprot tome, svaka druga veza je ništavna; bilo da se radi o povezanosti na osnovu boje kože, nacije, države i sl. sve je to prolazno i nestaje. Uzvišeni nas o tome obavještava pa kaže:

الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

-” Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.” 4

Dakle, svako prijateljstvo koje nije izgrađeno na riječima šehadeta će se pretvoriti u neprijateljtsvo na Sudnjem danu. Dok, prijateljstvo izgrađeno na riječima LA ILAHE ILLALLAH ostaje u čvrstoj sprezi i na Sudnjem danu.

2- Trajne/vječne riječi (كلمة باقية). Kaže Uzvišeni:

وجعلها كلمة باقية في عقبه
-„On učini njih (riječi Tevhida) trajnim za potomstvo svoje.“ 5
Od Ikrime, Mudžahida, Dahhaka, Katade, Suddija i drugih se prenosi da su „riječ trajnu“ prokomentarisali da su to riječi: „LA ILAHE ILLALLAH.“ 6

Onaj ko hoće da njegova djela budu trajna, da od njih ima koristi na ahiretu mora ta djela izgraditi na temeljima istinskog i ispravnog svedočenja riječi LA ILAHE ILLALLAH, u suprotnom njegova djela će biti ništavna. Rekao je Uzvišeni:

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
„I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.“ 7

Razlog poništavanja djela je taj što ona nisu bila izgrađena na temeljima šehadeta.

3- Riječ takvaluka/bogobojaznosti (كلمة التقوى). Kaže Uzvišeni Allah:
وألزمهم كلمة التقوى
-„I obavezao ih je riječju takvaluka.“ 8

Imam Taberi i Ibn Kesir bilježe od Alije, Ibn Omera, Ibn Abbasa, Ikrime, Ata'a el-Horasanija, Katade, da su po pitanju značenja termina „riječ takvaluka“ rekli: „To je svjedočenje LA ILAHE ILLALLAH.“ 9

Najveći takvaluk/bogobojaznost je svjedočenje, svjesnost i postupanje po onome što nalažu riječi LA ILAHE ILLALLAH.