Fikh

2.Dova izrazom koji nije od sunneta

Pitanje:

Šta je značenje ove dove: Allahu, Tebi se utječem da uzmem znanje kao zanat, a vjeru kao (trgovačku) robu? I da li je dozvoljeno doviti ovako, ili ne?

Odgovor:

Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i njegove ashabe, a zatim.

Značenje dove je da onaj koji je uči traži zaštitu kod Allaha subhanehu we te'ala od toga da njegov udio u znanju, tj. učenje i pamćenje znanja, te njegovo širenje, bude bez koristi njemu i bez djela (po tom znanju). To znači da ga se opisuje među ljudima po znanju, i da je poznat po tome kao što je neki zanatlija poznat po svome zanatu, međutim da to (znanje) ne ostavi na njega traga, niti ga uzdigne, niti mu bude od koristi kod Allaha 'azze we dželle.
Takođe se traži utočište od toga da se nešto od vjere žrtvuje kako bi time zadobio neku ovosvjetsku korist, pa bude poput trgovca koji izlaže svoju robu kako bi njome zadobio od onoga što je u rukama ljudi.

Dakle, značenje dove je ispravno, i shodno tome nema smetnje da se dovi njome. Od onoga što je šerijat dozvolio jeste da musliman izabira dovu koja ga oduševi, makar ne bila svojim izrazom pritvrđena u sunnetu. Dokaz tome je općenitost riječi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : “ Neka svako od vas izabere dovu koja mu se dopada, i neka njome dovi Allahu 'azze we dželle“ . 1

Unatoč spomenutom (propisu), bolje je da se osoba kada dovi pridržava dova iz Kur'ana i sunneta, i zadovolji s njima; U njima je hajr, bereket i zadovoljstvo. Bila je praksa Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, – kao što to prenosi majka vjernika, Aiša radijellahu 'anha, – „da praktikuje jezgrovite dove, a ostavi druge i drugačije“. 2 .

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=315271