Imam El-Nevevi rahimehullah je rekao:

”اللهم أقم لدينك رجلاً يكسر العمود المخلّق، ويخرب القبر الذي فيه جيرون”
”Allahu pošalji za svoju vjeru čovjeka koji će slomiti ukrašeni stub1 i srušiti kabur(turbe) u kojem je Džejrun2.”

Ovo je kasnije ispunjeno rukama Šejhul-islama Ibn Tejmijje rahimehullah.

Ibrahim ibn Ahmed El-Gijjani rahimehullah 3, koji je služio šejha Ibn Tejmijju kaže:
”Došlo je do šejha sve ono što se dešava i spominje od novotarija koje su ljudi radili kod ukrašenog stuba. Pa se on spremio, ustao, klanjao istiharu a zatim se zaputio da ga sruši.”

Njegov brat, šejh, imam, primjer, Šerefudin Abdullah ibn Tejmijje rahimehullah 4 mi prenosi i kaže:
”Krenulii smo da ga slomimo. Ljudi su čuli da šejh dolazi da polomi ukrašeni stub pa su se mnogi okupili sa nama.”

On reče: ”Kako idemo prema njemu proširilo se širom zemlje da Ibn Tejmijje dolazi da sruši ukrašeni stub. Šejtan širi svoje jauke kroz zemlju a ljudi se bune sa različitim govorima. Neki govore: ”Izvor na Ajn Fijah će presušiti!” drugi govore: ”Kiša će prestati i drveće će prestati davati plodove.” a neki govore: ”Ibn Tejmijje nikad neće uspjeti nakon ovoga” a ostali govore i druge stvari.

Šejh Šerefudin rahimehullah kaže: ”Do vremena kada smo stigli do njega većina ljudi se udaljila od nas od straha da ih ne pogodi kakva kuga ili kazna. Ili od straha da će radi ovoga izgubiti neka dobra koja imaju.”

On dalje kaže: ”Iskoračili smo prema njemu i kazali kamenorescima ”Uklonite ovaj idol”.
Međutim niko ne iskorači naprijed.

Dalje govori: ”Tako smo onda ja i šejh uzeli alat od njih i počeli ga uderati i izgovarati:

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا ٨١

81 I reci: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!"

El-Isra', 81

Vidjevši ovo ljudi su nas počeli pratiti i uderati ga zajedno sa nama sve dok ga nismo polomili. Iza njega smo našli dva idola napravljena od kamena, izrezbarena i naslikana a dužina svakog je bila oko četiri centimetra.

Šejh Šerefudin je rekao: ”Šejh El-Nevevi je rekao: ”Allahu pošalji za svoju vjeru čovjeka koji će slomiti ukrašeni stub i srušiti kabur (turbe) u kojem je Džejrun.” pa ovo je jedan od kerameta Eš-Šejha Muhiddina (El-Nevevija). I tako smo ga polomili i sva zahvala pripada Allahu, ljudi nisu bili pogođeni ničim sem svakim dobrom nakon toga, a sva slava i zahvala pripadaju samo Allahu.”

Izvor: http://alsiraat.co.uk/articles/supplication-imam-al-nawawi-fulfilled-hand-shaykh-al-islam-ibn-taymiyyah