لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩

128 Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. 129 A ako oni glave okrenu, ti reci: "Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenoga!"

Et-Tewbe, 128 - 129

Kaže Ibn Kesir: Allah napominje vjernicima Svoju blagodat prema njima koja se ogleda u slanju Poslanika koji je jedan između njih, tj. od njihove vrste i roda kao i jezika, kao što kaže Uzvišeni u drugom ajetu:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ١٦٤

164 Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.

Alu-Imran, 164

Upravo ovim je Allah uslišao i ispunio dovu Ibrahima ‘alejhi-s-selam:

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٢٩

129 Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!"

El-Bekare, 129

Istu osobinu Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem je spomenuo Dža'fer ibn Ebi Talib radijellahu ‘anhu Nedžašiji vladaru Abesinije, te Mugire ibn Šu'be radijellahu 'anhu izaslaniku Kisre vladaru Perzije, rekavši: Allah je poslao među nas poslanika čije porijeklo, opis, iskrenost, povjerenje i život poznajemo izuzetno dobro.

Kaže Ibnu-l-Dževzi: Većina učenjaka je riječ „enfusikum“ čitala sa damom (U) na hafru Fa (F), što znači „od vas“, tj. „jedan od vas“. U vezi s ovom rječju komentatori Kur'ana su rekli da „jedan od vas“ znači:

  • Od onih koje poznajete. ovo je govor Katade;
  • Čovjek poput vas, pa je stoga on najjači dokaz – jer vi razumijete svakoga sličnog vama. Ovo je rekao Ez-Zedžadž.
  • Od svih Arapa, iz potomstva Isma'ila 'alejhisselam. Ovo su rekli Es-Sudijj i Ibn ‘Abbas, dodavši: nema među Arapima nijednog plemena osim da ima udjela u rođenju Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, tj. da njegovo porijeklo doseže do svih arapskih plemena. Isto je spomenuo i El-Begavi u svom tefsiru.
  • Iz čistog braka kroz cijelo njegovo porijeklo do Adema 'alejhisselam, bez da se umiješalo išta od džahilijetskog (paganskog) vanbračnog potomstva. Ovo je stav Dža'fera ibn Muhammeda Es-Sadika kako to ističe i El-Begavi navodeći i hadis, riječi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o njemu samom:

„Nisam rođen (tj.svojim porijeklom) iz bluda paganskih naroda nimalo, rođen sam (tj.svo moje potomstvo) u braku poput islamskog braka“ 1.

El-Kurtubi kaže da je ovom rječju istaknuta pohvala porijekla Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, i da je on od srži Arapa, spomenuvši pri tome hadis od Vasile ibn El-eska’ da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Allah je odabrao Kenane od djece Isma'ilove, a Kurejš od Kenana, i odabrao je od Kurejša sinove Hašimove a zatim odabrao mene među sinovima Hašimovim“ 2

Ibn ‘Abbas, Ebu-l-‘Alijeh, Ed-Dahhak i neki drugi učenjaci su istu riječ čitali sa fethom (E) na harfu Fa (F), tj. „enfesikum“, što znači „najdragocjeniji među vama“. U vezi s ovim čitanjem komentatori Kur'ana su rekli da to znači:

  • Najbolji od vas u ponašanju i moralu;
  • Najčasnijeg roda i porijekla;
  • Najodaniji Allahu sa pokornošću Njemu među vama svima.

„teško mu je što ćete na muke udariti“

Ibn Kesir veli: teško mu je sve ono što pričinjava njegovom ummetu muku i teškoću.

Ibnu-l-Dževzi spominje dva tumačenja, oba od Ibn ‘Abbasa – prvo: da mu je teško što god pričinjava njegovom ummetu teškoću, te svaki susret s poteškoćom;

drugo: da mu je teško ono zbog čega njegov ummet čini grijeh ili biva u zabludi. Kaže El-Begavi: svaka teškoća i muka kao i šteta.

„jedva čeka da pravim putem pođete“

„Harisun ‘alejkum“ doslovno znači „revnosan je prema vama“, tj. da budete na uputi i ostvarite korist ovosvjetsku kao i onosvjetsku, kako to spominje Ibn Kesir. El-Kurtubi kaže kao i Ibnu-l-Dževzi: revnosan je naspram vas da u džennet uđete, odnosno da vjernici budete, što se prenosi i od El-Hasana. Njega ne brine osim vaše stanje, zbog toga će vam biti zagovornik kod Allaha na Sudnjem danu, stoga neka vas ne brine bilo kakva teškoća dok god postupate po njegovom sunnetu/praksi. Slično kazuje i El-Begavi: stalo mu je da budete vjernici i ispravni/dobri u tome, i prenosi od Katade da je rekao: stalo mu je da zalutalog među vama Allah uputi pravim putem.

„a prema vjernicima je blag i milostiv“.

Mufessiri spominju od Ibn ‘Abbasa i Husejn ibnu-l-Fadl da su rekli: Allah Uzvišeni nije nijednom od Svojih vjerovjesnika dao dva imena od Svojih lijepih imena osim Muhammedu ‘alejhi-s-salatu ves-selam. Kažu El-Begavi i Ibnu-l-Dževzi: blag je prema pokornim (muslimanima) a milostiv prema griješnim (muslimanima).

Ibn Kesir ovaj ajet tumači drugim ajetom: „i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede! A ako te ne budu poslušali, ti reci: Ja nemam ništa s tim što vi radite“ (Eš-Šu'ara: 215, 216)

„ A ako oni glave okrenu, ti reci: Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega, Gospodara arša veličanstvenog“

Kaže El-Begavi: tj. ako ni se okrenu od vjerovanja i objave ti rat, ti reci: Meni je dovoljan Allah…, dok Ibn Kesir veli: ako se okrenu od onoga s čime si došao od čistog, potpunog, sveobuhvatnog i veličanstvenog vjerozakona/šerijata – pa ti reci: Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar, Vladar i Stvoritelj arša/prijestolja veličanstvenog te svega ostalog od stvorenja na nebesima i Zemlji.