– Učenje Kur'ana sa razmišljanjem i razumijevanjem njegovog značenja;

– Približavanje Allahu nafilama, nakon što se izvrše farzovi;

– Stalan zikr srcem i jezikom;

– Da ono što On voli nadvlada ono što ti voliš;

– Čitanje, proučavanje i promatranje Njegovih plemenitih svojstava i lijepih imena;

– Sjećanje na blagodati i dobročinstvo koje je dao Svojim robovima, jer srca vole one koji im čine dobro, a zamrze one koji im čine zlo;

– Osamiti se u dovama sa Njim u vrijeme Njegovog silaska u posljednjoj trećini noći i u drugim prilikama, kada govori: “Ima li neko da traži, ima li neko da se kaje, ima li neko da traži oprost? 1

– Druženje sa onima koji Allaha iskreno vole i ubiranje plodova njihovog govora;

– Odstranjivanje svih strasti i prohtjeva koji se mogu ispriječiti između čovjeka i Allaha subhanehu we te'ala;

– Razmišljanje o Njegovim stvorenjima koja ukazuju na savršenstvo Stvoritelja, jer ljudska srca vole i teže savršenstvu. Učenjaci selefa davali su prednost ibadetu razmišljanja nad ibadetom tijela;

– Sjećanje na kur'anske ajete i hadiske predaje koje govore o viđenju Uzvišenog Allaha i o danu Velike nagrade.

Bez sumnje, ove stvari koje pribavljaju Allahovu ljubav srce ispunjavaju i obavezuju pokornošću Allahu, a udaljavaju ga od grijeha. Kada se ljubav upotpuni, onda zaljubljeni ne griješi prema Voljenom, kao što pjesnik kaže:

Allahu griješiš, a tvrdiš da Ga voliš.
Života mi moga, to što govoriš je sramno!
Da je tvoja ljubav iskrena pokoran bi Mu bio,
Zaljubljeni je voljenome pokoran!

Kada se čovjeku otvore ova plemenita vrata i uđe u ovaj veličanstveni dvorac, onda mu ibadeti i pokornost Allahu postanu omiljeni i u njima nalazi vrhunac rahatluka, sreće i zadovoljstva.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Moja radost je u namazu!“2

Klanjao bi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem namaz dok mu noge ne bi natekle i pete ispucale. Upitan zašto to čini, odgovorio je: “Zar da ne budem zahvalan rob! “3

Ljubav prema Allahu je jedan od najveličanstvenijih uzroka bogobojaznosti, kao što je pjesnik kazao:

Voli Gospodara svoga, da bi mu robovao,
jer su zaljublieni sluge voljenih!

Zaljubljeni je radostan u služenju i pokornosti svome Voljenom. Čak ga i njegova duša odvraća od grijeha i ne slaže se sa nepokornošću.

Dobri prethodnici su govorili: “Ja nisam sposoban učiniti grijeh prema Allahu!”

Njihovi organi ne učestvuju sa njima u griješenju. Jedna plemenita majka dobrih prethodnika je savjetovala svoje sinove ovako: “Naviknite se na ljubav prema Allahu i pokornost Njemu. Organi bogobojaznih su složni i jedinstveni u pokornosti Allahu, a bježe od nepokornosti. Kada ih prokletnik pozove grijehu i neposlušnosti, i kada se sa njima susretnu, prezru ih!”

 

Molimo Uzvišenog, Neovisnog i Plemenitog Gospodara da nas obaspe ljubavlju prema Njemu i daruje nam ono što će nas odvesti Njegovoj milosti i dobroti.

Izvor: Bogobojaznost – Ahmed Ferid
Preuzeto sa:  stazomislama.com