Rekao je Uzvišeni:

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩

59 A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;

Merjem, 59

Kaže Ibn Kesir rahimehullah 1 : „Kada su upropastili namaz, onda druge obaveze još više zanemaruju, jer je namaz stub vjere, ono što održava vjeru čovjeka, i ujedno najbolje od djela ljudi.“

Učenjaci se razilaze u vezi toga šta se ovdje cilja sa ‘upropaštavanjem namaza’. Rekli su neki da je njegovo upropaštavanje ostavljanje namaza u potpunosti. Ovaj stav su zauzeli neki učenjaci od prijašnjih i kasnijih generacija, te određeni imami, kao što je to poznat stav od imama Ahmeda rahimehullah , i jedan od govora imama Šafije rahimehullah – tj.smatrali su da je ostavljač namaza zanevjerovao.

Prenosi se od Džabira radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

„Između roba i nevjerstva je ostavljanje namaza.“ 2

Prenosi se od ‘Abdullaha ibn Burejde radijellahu 'anhuma a on od svog oca da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

„Ugovor između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi zaista je zanevjerovao.“ 3

Rekao je El-Evza'i rahimehullah prenoseći od Musaa ibn Sulejmana ibnu-l-Kasima ibn Muhajmereta rahimehumullah u vezi ovog ajeta: „Oni su zapravo upropastili namaska vremena, a da su ostavili namaz bilo bi to nevjerstvo.“

Sa senedom je prenešeno do Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da mu je rečeno: ‘Zaista Allah mnogo spominje namaz u Kur'anu. Kaže Uzvišeni:

ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥

5 molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

El-Ma'un, 5

ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ٢٣

23 koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali,

El-Me'aridž, 23

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٣٤

34 i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali –

El-Me'aridž, 34

Rekao je Ibn Mes'ud radijellahu 'anhu : „Tj njihova vremena. ..“

Rekao je Mesruk rahimehullah : „Neće neko čuvati pet namaza a da bude upisan među nemarne. U popuštanju naspram namaza je propast, a popuštanje u tome je upropaštavanje namaskih vremena.“

Lancem prenosilaca se navodi do Omera ibn ‘Abdul'aziza rahimehullah da je u vezi citiranog ajeta rekao: ‘Nije njihovo upropaštavanje namaza bilo u nj.ostavljanju, nego su zapostavili namaska vremena.

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah : „Riječi Uzvišenog: فسوف يلقون غيا – oni će završiti u gajju‘ tj.propasti. Senedom se prenosi do Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da je rekao: „To je dolina u džehennemu s dubokom provalijom i grozne hrane.“

Ibn Džerir rahimehullah navodi predaju sa lancem prenosilaca do Ebu Umameta radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:

Kada bi se stijena težine deset oka bacila sa litice džehennema, ne bi dosegla do dna pedeset godina, a onda bi završila na gajju i esamu. Rekoh: ‘A šta su to gajj i esam?’ Reče: ‘Dva bunara na samom dnu džehennema, u koja teče gnoj stanovnika vatre. To dvoje je Allah spomenuo u Svojoj knjizi.