Šejh Sa'id Abdul-Azim u svojoj zbirci predaja ”El-Atkija El Akifija” spominje sljedeće predaje:

Savjet Džafera ibn Muhammeda ibn Alija rahimehullah svome sinu:
”O sine moj, primi moj savjet i zapamti moje riječi, jer ako tako učiniš živjet ćeš sretno i umrijeti ćeš pohvalno. Ko god je zadovoljan sa onim što mu je Allah odvojio od opskrbe bit će bogat, ko god gleda šta je u rukama drugih umrijeti će osiromašen. Ko nije zadovoljan onim što mu je Allah odredio završiti će kriveći Allaha Uzvišenog i Njegovu odredbu. Ko god smatra svoje greške malim smatrati će tuđe greške velikim, a ko god smatra svoje greške velikim smatrati će stuđe greške malim. O sine moj, ko otkriva tuđe mahane,privatne stvari iz njegove kuće će biti otkrivene drugima. Ko isuče mač nepravedno bit će i ubijen njime. Ko drugome jamu kopa sam će u nju pasti. Ko se druži sa budalama bit će ponižen a ko se druži sa učenim bit će poštovan. Ko ulazi na mjesto gdje se čini zlo bit će i optužen da čini zlo. Sine moj, govori istinu bila za tebe ili protiv tebe i čuvaj se ogovaranja jer ona sadi mržnju u srcima ljudi. O sine moj, ako želiš velikodušnost onda se moraš paziti njezinog izvora.”

Spominje se da je muha jednom sletila na vladara El-Mensura pa je odmahnuo i ona je otišla, pa je opet došla pa je opet zamahnuo i tako sve dok ga nije iznervirala. Džafer uđe kod njega a El-Mensur ga upita: ” O Ebu Abdullah, zašto je Allah stvorio muhu?” a on mu odgovori: ” Da nervira tlačitelje.”

Ebu Hazim, Seleme ibn Dinar rahimehullah je rekao:

”Uvidio sam da se svijet dijeli na dva dijela:
dio koji je moj, tako da neću žuriti do njega prije njegovog vremena i dio koji je tuđi, tako da ga nisam ostvario prije niti se nadam njemu u budućnosti. Ljudi su spriječeni od onoga što je propisano meni na isti način na koji sam ja spriječen od onoga što je propisano njima pa radi koje od ove dvije stvari da traćim svoj život? Našao sam da je od onoga što mi je dato na ovom svijetu dvoje:
prvo, ono čiji će kraj doći prije mog kraja, tako da ću ga ostvariti. I ono čiji će kraj doći poslije moga kraja tako da ću umrijeti i ostaviti to onima poslije mene. Pa zbog koje od ove dvije stvari da sam nepokoran svome Gospodaru?”

Takođe je rekao: ”Ako mi zagarantuješ dvije stvari, garantujem ti Džennet. Učini ono što ne voliš ako je u tome Allahovo zadovoljstvo i napusti ono što voliš ako je u tome Allahova srdžba.”

Izvor: http://alsiraat.co.uk/articles/exasperate-oppressors