Tefsir

Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite, – pa, i Allah mnogo prašta i sve može

إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ١٤٩

149 Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite – pa, Allah mnogo prašta i sve može.

En-Nisa', 149


Riječi Uzvišenog: „Bilo da vi dobro djelo javno učinite…“ po tumačenju Ibn ‘Abbasa znače djela dobročinstva poput posta i sadake. Ovaj govor Ibn ‘Abbasa je spomenuo Ibn-l-Dževzi u svom tefsiru, te dodaje: Neki su rekli da je značenje ovoga ajeta : „Bilo da vi dobro djelo javno učinite…“ tj. ako ispoljite dobro djelo umjesto zla.

„…ili ga sakrijete…“

Većina mufesira kaže da se zamjenica „ga“ (ar. ha) vraća na dobro djelo (ar. hajr), tj. ili ako sakrijete dobro djelo. Neki tumači su, pak, kazali da se zamjenica vraća na zlo (ar. es-su’) spomenuto u prethodnom ajetu:

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨

148 Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – A Allah sve čuje i sve zna.

En-Nisa', 148

„…ili nepravdu oprostite…“

Kaže Ibn Kesir: …ili oprostite onome koji vam je nešto ružno učinio, – pa, doista, sve ovo vas približava Allahu Uzvišenom i povećava vašu nagradu kod Njega, – jer je od Njegovih Uzvišenih osobina da prašta svojim robovima uz mogućnost i snagu da ih kazni. Zato je i kazao: „…pa, i Allah mnogo prašta i sve može“.

Stoga je došlo u predaji da meleki Nosioci Arša hvale Allaha veličajući Ga, pa govore: „Uzvišen neka si Ti Svojom blagošću nakon Tvoga znanja“, dok drugi ponavljaju: „Uzvišen neka si Ti Svojim oprostom nakon Tvoje snage“.

Otuda je došlo u vjerodostojnom hadisu [hadis Muslim 2588]„…da Allah neće povećati robu sa oprostom osim ponos i veličinu“[/hadis]

Kaže Ebu Sulejman u vezi riječi Uzvišenog: „…pa, i Allah mnogo prašta i sve može“ tj. Allah je oduvijek onaj koji prašta uz mogućnost da kazni, – stoga, oprostite i vi (ljudi) i onda kada možete uzvratiti i kazniti.

Rekao je Imam El-Begavi u vezi s riječima Uzvišenog ”a ako dobro djelo pokažete…” tj. Učinite dobro djelo pa vam ono bude upisano desetorostruko, a ako ga samo naumite, bez da ga uradite, bude upisano kao jedno dobro djelo.

Takođe je rečeno da se pod riječju dobro djelo (ar. hajr) cilja na imetak, tj. ako javno udjelite sadaku, ili je sakrijete, ili oprostite učinjenu nepravdu, pa Allah mnogo prašta i sve može.