Broj Jusufove 'alejhisselam braće je jedanaest, pa unatoč tome oni su napravili savezništvo protiv njega, dočim je Musa 'alejhisselam imao samo jednog brata, Haruna 'alejhisselam , pa on stajaše kao čvrsti oslonac i pomoćnik svoga brata.

Zbog toga, tražite od Allaha bereket za samog sebe, bereket u imetku, u djetetu, u braći, opskrbi, svejedno bilo spomenuto mnogobrojno ili malobrojno.
Nije ibret u broju, već je ibret u bereketu.

Rečeno je:
Bereket je skrivena vojska među Allahovim vojskama, On je šalje kome hoće, pa se obistini u vremenu, životnoj dobi, imetku, djeci…
Bereket kada se spusti na imetak poveća ga, kada se ostvari kod djeteta popravi ga, kada se nađe u tijelu ojača ga, kada se desi u vaktu popuni ga (hajrom), a kada je u srcu učini ga sretnim.