Kaže Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

„Uputa, milost i drugo što ih slijedi su od obilja i blagodati Allaha; sve to je od osobine davanja.

Odvođenje u zabludu i kažnjavanje, te drugo što ih slijedi je od svojstva sprečavanja.

On, uzvišen neka je, upravlja Svojim stvorenjima između Svog davanja i Svog sprečavanja; sve ovo proizilazi iz savršene mudrosti, potpune vlasti i potpune zaslužnosti za hvalom – stoga, nema drugog boga osim Allaha. 1