Rekao je Uzvišeni:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

60 Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! – A Allah sve zna i mudar je.

Et-Tewbe, 60

Objašnjenje kategorija ljudi kojima se daje zekat je predmet fikha – islamskog prava. Shodno ajetu, broj ovih kategorija je osam, a detaljnije pojašnjenje koje slijedi je uzeto iz djela „El-‘Uddeh šerhu-l-‘umdeh“ šejha Behauddina El-Makdisija sa komentarima doktora Mustafe El-Buga1

  1. Prezaduženim.

Pod ovo potpadaju dvije grupe:

  • Onaj ko se zaduži radi dozvoljene stvari za svoje potrebe i koristi. Takvom se daje od zekata koliko mu treba da bi vratio dug, a ne daje mu se ako je bogat, jer ova vrsta dužnika uzima od zekata za svoje potrebe. 2
  • Onaj ko se zaduži da bi pomirio dvije grupe muslimana, kao da je podnio trošak krvarine ili dao određeni imetak kako bi se stišala fitna i popravili odnosi među dvjema grupama muslimana. Ovoj vrsti dužnika se daje od zekata onoliko koliko je podnio od troška u navedenu svrhu, daje mu se makar bio i bogat. Dokaz je hadis Kubejsa ibn Muharika radijellahu 'anhu koji kaže:„Snosio sam zajamčenje (izmirenja) pa sam došao Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem tražeći od njega u tu svrhu, pa mi reče: „Ostani ovdje o Kubejsa, dok nam ne dođe zekat pa da naredimo da ti se dadne od njega.““ 3  Ovaj propis važi za ovu vrstu dužnika, jer on uzima od zekata radi koristi koju je donio muslimanima, otuda mu je dozvoljeno uzeti makar bio i bogat, kao što je slučaj onih što sakupljaju zekat.
  1. Na Allahovom putu.

Ova kategorija obuhvata borce na Allahovom putu koji nemaju redovnu platu (kao vojno lice). Daje im se od zekata u količini koja im je potrebna za borbu, od troška puta, troška boravka, vrijednosti oružja,  vrijednosti konja – ako su konjica. 4  Daje im se makar bili i bogati, zato što oni uzimaju od zekata radi opće koristi muslimana. Ne daje se vojniku koji ima redovnu platu kao vojno lice, jer on uzima shodno svojim potrebama iz ratnog plijena. 5

  1. Putnik.

Ovo se odnosi na putnika koji je izgubio ili potrošio imetak na putovanju, pa ne može da se vrati u svoju zemlju, a ne na onoga koji tek otpočinje put iz svoje zemlje. Ovoj kategoriji se daje koliko mu treba kako bi se vratio u svoju zemlju, makar posjedovao dovoljno imetka u svojoj zemlji.6