To je prodaja robe na određeni rok, raspodijeli se vrijednost (robe) na rate pri čemu svaka rata ima poznati rok koji će platiti mušterija.
Primjer: trgovac posjeduje auto čija je vrijednost u gotovini (kešu) 40000 rijala, a na odgodu 60000 rijala, i dogovori se s mušterijom da mu taj iznos plati u 12 rata, tj. da mu plati na kraju svakog mjeseca 5000 rijala.

Propis ove trgovine

Propis ove trgovine jeste da je dozvoljeno trgovati na ovakav način. Prenosi se od Aiše radijellahu 'anha da je rekla: “Kupio je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem hranu od židova na odgodu i ostavio mu je u zalog pancir od željeza.” 1
U trgovini na ovaj način je korist i za trgovca i za mušteriju, jer će trgovac povećati robu kod sebe, i imat će više načina prodaje robe, tj prodavati će i za gotovinu i na rate, i okoristiti će se od prodaje na rate zbog veće cijene u zamjenu za odgođeni rok. Kao što će i mušterija biti u stanju da dođe do robe i ako nema kod sebe novac za to, nego će to platiti kasnije na rate.

Uvjeti ispravnosti trgovine na rate

Za ispravnost trgovine na rate potrebno je ispuniti određene uvjete (šartove), pored osnovnih uvjeta, a to su:

  • Da roba bude u posjedu trgovca i da s njom upravlja u vrijeme sklapanja ugovora. Nije dozvoljeno da se dogovore o vrijednosti robe i odrede rok isplate rata, a da nakon toga trgovac kupi robu i isporuči je mušteriji. Ovo je zabranjeno zbog riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: “Ne prodaji ono što nije kod tebe.” 2
  • Nije dozvoljeno obavezivati mušteriju -kod sklapanja ugovora ili poslije- da plati dodatni iznos na ono što su se dogovorili kod sklapanja ugovora u slučaju da kasni (mušterija) sa isplatom rata, jer je ovo kamata koja je zabranjena.
  • Zabranjeno je mušteriji da odugovlači s isplatom rata, ako je u mogućnosti da ih isplati.
  • Nema pravo trgovac da sačuva sebi vlasništvo nad robom nakon sto je proda, ali dozvoljeno mu je da postavi uvjet mušteriji da roba bude zalog kod njega, kao garancija njemu da će se ispoštovati rate.

Prevedeno iz djela: Fikh-ul-Mujjeser (فقه الميسر)