Pitanje:

Kakav  je propis govora – izraza  da „život nije pravedan“?

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Odgovor:

 

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Prvo:

Govor čovjeka da „život nije pravedan“ je zapravo psovanje-kuđenje vremena, a što je zabranjeno, jer je život ustvari vrijeme.

Odnosno, život, vrijeme i dani su vremenske odredbe u kojima Allah propisuje sudbine Svojim robovima, u kojima protiču događaji i iskušenja.

Ne posjeduju ‘vrijeme’ i ‘život’ učinak, niti uticaj u upravljanju bilo čime od gore spomenutog, niti mogu mijenjati nešto u tome, nego su to puke priloško-vremenske odrednice u kojima Allah stvara i spušta odredbe Svojih robova.

Otuda je ljutnja na ‘vrijeme’ i ‘život’, te optužba da su nasilni i  nepravedni, zapravo ljutnja na Stvoritelja stvorenja, Upravitelja svih stvari, a to je Gospodar svih svjetova.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah 'azze we dželle  kaže: ‘Sin Ademov Me uznemirava govoreći: ‘O propalo vrijeme.’ Neka niko od vas ne govori: ‘O propalo vrijeme.’ Doista sam Ja vrijeme, prevrćem dan i noć, i kada budem htio oboje ću ih u nestanak dati.'“ 1

Drugo:

Od razloga zabrane ovog izraza jeste što se u njemu pokazuje ljutnja i nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom.

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu  da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Zaista je veličina nagrade po veličini iskušenja, i zaista Allah, kada zavoli neke ljude, iskuša ih. Pa ko bude zadovoljan pripada mu Allahovo zadovoljstvo, a ko se bude srdio pripada mu Allahova srdžba.“  2

 

Zaista su milost i rahatluk u tome da je rob zadovoljan sa Allahovom odredbom, sa onime što Allah mijenja u  njegovom postojanju, i da se Njemu preda u stvarima kojima isključivo Allah vlada i gospodari.

 

Bilježi imam Muslim rahimehullah  u svome Sahihu preko Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: „Okusio je slast imana ko je zadovoljan da mu je Allah Gospodar, vjera islam i poslanik Muhammed sallallahu 'alejhi ve sellem.“ 3

A Allah njabolje zna.

 

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/259701