Ahlak, edeb, rekaikHadis

Šta znači opis žena da mnogo proklinju?

Pitanje:

U hadisu Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem stoji da žene „puno proklinju“, međutim, danas su i momci i odrasli ljudi postali takvima da puno proklinju! Šta onda znači ovaj hadis? Molimo objašnjenje.

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Bilježi imam Buharija rahimehullah od Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu 'anhu da je rekao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : „O skupino žena, udjeljujte sadaku. Zaista sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici vatre. Pa rekoše: A zbog čega, o Allahov Poslaniče? Reče: Mnogo proklinjete i nezahvalne ste muževima.“ 1

Izdvajanje žena ovim opisom da puno proklinju ne iziskuje nužno da ne dolazi od nekih ljudi često proklinjanje. Naime, cilja se da je proklinjanje učestalije među ženama općenito nego među muškarcima kao skupini, i da biva toliko često da postane uobičajenim riječima kod žena.

Zatim, izraz koji je došao u hadisu, „el-la'n“  – proklinjanje, nije ograničen samo na poznato značenje, tj. proklinjanje, već obuhvata psovanje, grđenje, dovu (protiv nekog) i ružan govor.

Došlo je u djelu Lisanu-l-‘arab: „El-la'n – proklinjanje je udalavanje i izgonjenje iz dobra. Rečeno je: to je tjeranje i udaljavanje od Allaha (tj.Njegove milosti), a kada je (proklinjanje) od stvorenja, onda je psovanje i dova protiv nekog.“ 2  3

Rekao je Mula El-Kari radijellahu 'anhu  : „ „Mnogo prokinjete“ u osnovi se odnosi (da tražite) da Allah udalji roba od Svoje milosti Svojom srdžbom, a kada je od čovjeka, onda je dova sa srdžbom i udaljavanje nekoga od sebe ili drugoga. Nekad se ovaj izraz odnosi na psovanje i ružan govor, što bi (u hadisu) značilo da „uobičajeno vam je da mnogo proklinjete, grdite i ezijetite jezikom/govorom.““ 4

Proklinjanje u ovom smislu (u hadisu ) je općenito, i nema sumnje  da je takvo kod žena zastupljenije nego kod muškaraca.

Osim toga, kod neke uleme značenje ovog hadisa se ne odnosi generalno na svako mjesto i vrijeme, već su to ograničili na žene Arapkinje u vremenu kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem njima kazao ovaj hadis.

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah u djelu El-Mufhim: „Mnogo proklinjete i nezahvalne ste muževima“ znači da „proklinjanje kruži na vašim jezicima mnogo prema onome koga nije dozvoljeno proklinjati. I kao da je ovo bilo ustaljenim običajem kod žena Arapkinja, kao što je zavladalo poslije toga kod žena i muškaraca, dotle da bi oni (i muškarci i žene) kad bi nešto vidjeli lijepim, možda ga (iz navike) prokleli rekavši: O kako je divno, Allah ga prokleo.“

Ovaj hadis je jedan od hadisa prijetnje za tačno precizirano djelo, tako da svako ko čini ovo djelo zaslužuje prijetnju.

A  Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/241192