Pitanje:

Kakav je propis izdvajanja nekog mjesta, tj. mezarja koje je rezervisano samo za stanovnike nekog naselja, na način da se spriječava drugi umrli – iako živi u istom naselju – da se tu ukopa,  a s dokazom da je to mezarje posebno za stanovnike tog mjesta, te da dotični umrli nije plaćao troškove tog mezarja o kojima su se dogovorili mještani naselja?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ovo pitanje smo predočili našem šejhu Abdurrahmanu El-Berraku – Allah ga sačuvao – pa je odgovorio:

‘Ako je ta zemlja (mezarje) vlasništvo tih ljudi, i oni je izdvojili za ukopavanje (samo) svojih mrtvih, onda imaju pravo da sprečavaju drugome da se tu ukopa.

Ako je to mezarje od javne zemlje koja nije u privatnom posjedu 1, onda nemaju pravo da zabranjuju spomenuto.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/261207